Gemeente Wassenaar - week 2 In Holland staat een huis

week 2 In Holland staat een huis

Vrijdag kijk ik terug op de vier nieuwjaarsrecepties in het dorp van gisteravond. Ik hoop dat met name de boodschap aan de Wassenaarse ondernemers om vooruit te kijken en energie te steken in goede plannen en niet in gemopper, goed is overgekomen. Ik denk gezien de reacties bij de ABN AMRO van wel.

Ik start met een gesprek met de directeur van de organisatie die zich met de buitenlandse belangen van Nederlandse hogescholen en universiteiten bezig houdt.  Ik evalueer de verhuizing met de leiding van UTS. Daarna een gesprek met twee partners van de gemeente over de kunst-en vormgevingsroute die we van de zomer in het dorp hopen neer te zetten. We kijken naar winkels die met hun etalage zouden kunnen meedoen. Idee is om naast de wisselende beeldententoonstelling in en rond de Paauw ook het dorpshart een culturele boost te geven, en -ambitieus maar niet onmogelijk- een aantal mooie panden, waaronder residenties van ambassadeurs, selectief open te stellen voor bezichtiging. Dat alles in een aardig routeboekje vervat. Ik vraag om uitwerking, ook financieel, van de plannen.


Het lunchgesprek is met de directeur van een zeer oude Amsterdamse instelling die letterlijk en figuurlijk vanaf de koepel een blik op de hemel en de skyline van Amsterdam wil geven?
Ik rijd naar Noordwijkerhout voor een ontmoeting met collegae uit de kring Leiden en bollenstreek. Met de ambtgenoten van Voorschoten, Noordwijk, Hillegom en Katwijk praten we over wat ons bezighoudt: van herindelingen via wethouders en hun zware belasting tot ambtswoningen. De publiciteit daarover dringt ook buiten Wassenaar  door en roept vragen op wat er gaande is.

Met D66 Den Haag luid ik het nieuwe jaar in, en dat in het havengebouw hartje binnenstad. Bijzondere plek aan de Bierkade.
Zaterdagmiddag opent de kunstzinnige molen Bianca de ledententoonstelling. Mooi werk van gemotiveerde leden. Oud raadslid Jan Stegeman begint een korte uiteenzetting van de Wassenaarse gemeentepolitiek en begint in de jaren ?70 met het ?open appel?. Hij moet na een half uur  stoppen, daar gaan we later mee door.

's Avonds genieten we van Orkater in Leiden, Bloedband. Wat een mooie schouwburg. Zondag na de sportrituelen naar Excelsior in de Warenar. Een prachtig concert met gevarieerd repertoire voor een uitverkochte zaal. Veel spirit op het podium , een bloeiende vereniging.

Na een kort intermezzo thuis fiets ik door naar Deyleroord voor de VVD nieuwjaarsreceptie. Ik spreek even met Bert Ooms over een bepaalde kwestie, en met Hugo van Zuylen over een andere. Je komt elkaar in Wassenaar vaak tegen met alle praktische voordelen van dien. In de avond eten we in Amsterdam.

Maandag veel lopende zaken met brandweer en politie. Een grote variëteit aan onderwerpen. We kijken vooruit naar de regionale bijeenkomst waar we kunnen zien hoe de raden in de regio de regionalisering van de brandweer hebben opgepakt. Het proces gaat door maar vaak worden vanuit de gemeentes wensen en kanttekeningen  geplaatst die zo mogelijk unaniem moeten worden verwerkt. Elke gemeente wil zijn apparatuur en zijn mensen meenemen naar de nieuwe organisatie en ook de vrijwilligers wegen zwaar, en terecht.

Na de secretaris en lunch voer ik een indringend persoonlijk gesprek met iemand die het heel zwaar heeft. Zo'n gesprek gaat niet in je koude kleren zitten. Ik adviseer tussendoor mijn mede bestuursleden van Concerto d'Amsterdam hoe in Antwerpen een uitvoering van de Johannes Passion van de grond te tillen. 

Ook met de raadsgriffier heb ik periodiek overleg. De carrousel en raad van de 21e worden zwaar qua agenda. In Kasteel Wittenburg wisselt de commissaris van de Wassenaarse Bouwstichting. Vlak voor de ?acceptance speech? van mijn voor-voor-voorganger Piet Heijn Schoute moet ik i.v.m. huiselijke plichten,  er vandoor. In de avond rijd ik op en neer naar Haarlem voor de Toneelschuur..

Dinsdag B&W na een tweede kort ziekenhuisbezoek. De Antoniushove, valt me op, is goed klantvriendelijk ingericht. In B&W gaat het onder meer over de ambtswoning, de bibliotheek en de portefeuilleverdeling. Na B&W ontvangen we het voltallige college van B&W van Katwijk voor een breed overleg over de locatie Valkenburg en de Rijnland route. De sfeer is hartelijk en het gesprek openhartig. We besluiten voor te stellen het gesprek van de twee raden iets uit te stellen. Punt van aandacht is hoe door te gaan zonder de indruk van business as usual te vestigen terwijl de Rijnland route nog lang niet vast in het MIRT zit. We moeten tot elke prijs voorkomen dat er een woonwijk ligt zonder openbaar vervoer ? en wegverbindingen.

De avond verloopt anders dan gedacht en onaangenaam. Na een -aangenaam- verblijf bij het NIAS, het buitenverblijf van de Leidse universiteit in ons dorp, inclusief een piano recital, zie ik op mijn mobiel een aantal gemiste oproepen van mijn vrouw.  Zij is totaal onverwacht overvallen en belaagd door vier mensen met een draaiende camera en voelt zich o.m. door herhaaldelijk aanbellen onveilig. Ik rijd snel naar huis en heb geen behoefte richting dezelfde cameraploeg iets anders te doen dan het recht op privacy te noemen. De dag erna blijkt het een item van De Wereld Draait Door te zijn, maar ik zit thuis met een aangeslagen familie. In plaats van in het dorp te eten om iets te vieren sluiten wij ons op. Dank aan diegenen die daaraan hebben bijgedragen.

De dagen erna blijft de publiciteit golven. Blijkbaar geen interessanter onderwerp te bedenken en niet prettig je hele hebben en houden onophoudelijk in alle kranten langs te zien komen. De verhouding met een zakelijk raadsdebat lijkt wel erg zoek. Ik besluit me te concentreren op het werk dat zich aandient, maar makkelijk is het niet. De regionale brandweer in het oude raadhuis van Wateringen, de Amerikaanse school die rekening moet houden met meer leerlingen maar vooral ook wil uitbreiden en betere voorzieningen zoals het theater nastreeft, de brandveiligheidsbepalingen in het bestemmingsplan VS Ambassade, de voortgang van dat grote dossier en de soms wat solitaire  bewegingen van Den Haag, dat alles trekt langs.

Met Pim van de Locht en ambtenaren van financiën en cultuur lopen we de cultuurprojecten 2008 systematisch langs. Binnenkort komt ook de Stichting weer langs over de beelden. In de middag ben ik ?marktmeester? bij een evenement  van o.m. het blad PM over de ?andere overheid: kleiner en beter?. Goed om praktijkvoorbeelden daarvan te zien en te mogen beoordelen. Veel in de overheid kan lichter en eenvoudiger zonder kwaliteit aan te tasten, sterker juist in combinatie met grotere klantvriendelijkheid richting burger en bedrijven.

Einde middag bezoek ik Clingendael voor het 25-jarig bestaan, ik raak met oud collega Deetman het onderwerp VS Ambassade aan. Na een korte uitstap naar de Leidse Pieterskerk eet ik thuis en fiets ik naar de kelder van een D66 burgerraadslid waar een deel van de afdeling bijeen is. Goed te zien hoe de lokale democratie in de haarvaten van de samenleving aanwezig is. De ambtswoning verlaat mijn gedachten niet en ik vraag mij onderweg af waarom het nodig is bepaalde onderwerpen zo aan te vatten. Of ik ben te somber? We zullen het de komende dagen verder zien.

Snel naar...