Gemeente Wassenaar - week 28 Op weg naar het einde

week 28 Op weg naar het einde

Vrijdag begint met een vroeg gesprek over een Wassenaars bouwplan op een kwetsbare en mooie, historische plek. Veel kanten aan een al lang lopend dossier. Alkemade en ik luisteren aandachtig naar de argumenten van de indieners van de bouwaanvraag, maar wij moeten ook onze verantwoordelijkheden als ?landschapsbeheerder? waarmaken, waarbij uiteraard de Rijksdienst (Monumentenzorg, zoals de oude naam luidt) ook een belangrijke rol speelt. Wikken en wegen en de belangen van snelheid en zorgvuldigheid goed in balans brengen.

Datzelfde gebeurt in essentie bij twee hoorzittingen die ik mag voorzitten, geassisteerd door huisjurist Maarten Waleboer. Het gaat daarbij om standplaatsvergunningen voor een friteskraam (op de Berkhei) en een snackcar (bij de Jozefkerk). De bezwaarmakers brengen veel legitieme invalshoeken (overlast, hinder van stank, geluid en zwerfafval, aanzicht), maar de standhouders verweren zich goed en wijzen op hun inspanningen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Als ik hoor dat de Nuon traag is met de aansluiting op het net van de snackkar bij de Ter Weerlaan neem ik mij voor daar persoonlijk op in te grijpen, want het aggregaat dat nu voor stroom moet zorgen maakt een klereherrie. Dat constateer ik zelf als ik zaterdagmiddag, zoals beloofd aan de buurt en de ondernemer, langsfiets. Gelukkig is Nuon bereid en in staat het euvel op zeer korte termijn te verhelpen.

Een oude makker uit het Leidse studentenleven, al lang advocaat, maakt mij warm voor het bestuur van een filmfonds gericht op producenten uit ontwikkelingslanden. Lijkt mij nobel werk, en gezien het feit dat men twee keer per jaar vergadert, doenlijk, uiteraard als de Raad dat goed vindt.

Daarna veel stukken en telefoons, o.m. met politie en brandweer. Een uur te laat ga ik einde middag  naar Amsterdam voor overdrachtsvergadering en ?diner  van Concerto d 'Amsterdam. We eten aan het Wilhelminadok  aan het IJ, een mooie plek. Van Marleen die mee-eet is afscheid genomen, en de voorzitter gaat na 16 jaar weg.

Het weekeinde is druk. Ik bezoek de prachtige bijbelse tuin van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) aan de Lange Kerkdam. Een mooi kerkgenootschap, en een juweel van een tuin, aan een (te ) drukke weg. Daarna opening met speeches en muziek van de zomerexpositie in galerie Molen Bianca. Onze eigen Maaike Schuitema is een van de drie exposerenden.
Daarna op de fiets langs de snackcar, en even een blik in het mooie buurthuis voor de Polanenbuurt. Geweldig wat daar in korte tijd aan werk is verzet. Tweehonderd mensen (!) zijn bij de opening. Pim opent kort en goed. Wassenaar mag trots zijn op zo'n actief en hecht buurtleven, iets om te koesteren. Dat doen we als B&W dan ook, uiteraard kan de buurt ook na een nieuwe bestemming voor de peuterspeelzaal Bruintje Beer op ons rekenen.

Na een korte heen en weer rit naar Rotterdam  de Kunsthal eten we thuis met collega burgemeester Peter Rehwinkel van Naarden en zijn vriend. Om half twaalf gaan ze weg maar de avond is nog niet voorbij: ik krijg een telefonische IBS (In Bewaring Stelling), en daarna vervoeg ik me bij het politiebureau voor de voorbereiding van een optreden van politie en ME in een horeca gelegenheid met als focus de drugsproblematiek. De actie verloopt gedisciplineerd en rustig, en uiteraard let politie en O.M. op belangen van klanten en eigenaren/personeel. Om half vier te bedde en dat is wat laat.

Zondag de broodnodige sport, een familiebezoek in Sleeuwijk naar de 86 jarige oma van mijn echtgenote, een nat fietstochtje naar de American School waar de BBQ voor de Amerikaanse gemeenschap in de regio net aan het aflopen is, en een blik bij de buurt BBQ aan de Jonkerlaan. Daar een paar oude en nieuwe bekenden gesproken.

In de avond gaan we naar Haarlem naar de honkbalweek op uitnodiging van de collega van Haarlem. Het spel is voor een niet ingewijde moeilijk te volgen, en de regen teistert spel en toeschouwers. Wij houden het onder het afdak van de sponsortent van Haarlem ternauwernood droog.
Collega's en hoofden van dienst van die gemeente kijken mee, en na veel rennen en slaan is het toch maar 1-0.

Maandag draai ik mee met een deel van MT, OR en GO in een sessie over functiewaardering op het Gemeentekantoor. Twee bureaus lichten hun werkwijze toe. Een belangrijk instrument voor goed personeelsbeleid. Daarna bijpraten op de kamer van de secretaris. Ook daar de schakel tussen ambtelijk functioneren en politiek-bestuurlijke wensen als focus.

Daarna ontvang ik graaf Hugo van Zuylen en zijn zoon Philip voor een gesprek over lopende zaken op Duinrell. We spraken elkaar al een tijdje niet, en er is op veel fronten veel aan de hand. Deze week treedt Duinrell naar buiten met een evenement, en ik constateer dat er veel ten goede is verbeterd in de verhoudingen tussen gemeente, buurt en bedrijf. We behouden ieder de eigen verantwoordelijkheid, en zo hoort het.

Met Commissaris van de Koningin Jan Franssen bespreek ik mijn eerste jaar als burgemeester, ten vervolge op het functioneringsgesprek met de Raad. Het gesprek verloopt goed en inhoudsvol. Na dik een uur kijk ik op weg terug naar de Paauw terug op een behoorlijk pittig jaar waarin de veelzijdigheid van het vak goed tot uitdrukking kwam. Ik ben blij met deze baan die elke dag weer uitdagend is.

Het bezoek aan de Schelpengrot is uitgesteld en daarmee is tijd gewonnen om nog over Valkenburg te denken en te spreken. We gaan deze week slagen proberen te maken. Eerst een etentje bij de burgemeester van Delft in zijn prachtige museum de Prinsenhof, met als thema een TV programma voor expats. De directeur van TV West is er, de collega's van Den Haag , Pijnacker, Rijswijk en Noordwijk en enkele Haagse initiatiefnemers. Aan de gemeenten wordt een kleine bijdrage gevraagd, Den Haag betaalt het leeuwendeel. Ik hoop en denk dat het gaat lukken. Expats vormen een belangrijk economische en maatschappelijke doelgroep en het is van belang dat Nederland buitenlanders echt welkom laat zijn.

Dinsdag een compacte B&W want we ontvangen een professor in de bestuurlijke organisatie over het thema samenwerken en bestuurskracht. Interessant. In het college staan we lang stil bij Valkenburg en bezien we hoe we het beste Nico Alkemade op pad kunnen sturen richting partners in de Stuurgroep, en daarbij ook de Raad betrekken. Daarna bezoek aan de Havengroep, die te lang moest wachten op een reactie op hun gewaardeerde initiatief van begin 2007. De ideeën van Thea Messemaker cs over de ?opleuking? van de buurt zijn prima, nu gaat het erom hen snel neer te zetten bij architecten en anderen die al ver zijn met plannen daar in de buurt, en het proces ook steviger ambtelijk en bestuurlijk te verankeren. We komen een stuk verder daarmee en genieten intussen van een wandeling door dit Wassenaarse Quartier Latin (in ontwikkeling). Weet iedereen wel dat we een haven hebben?

Daarna een gesprek over de ontsluiting van Kerkehout. Er liggen goede ideeën en kansen. Een essentieel dossier ook voor andere ontwikkelingen in de buurt.

Leen Laconte van de Brakke Grond praat mij op borreluur bij over de verhouding Vlaanderen-Nederland. We houden van elkaar maar kennen elkaar zo slecht. De oplossing van Wilders spreekt me niet aan (een groot Nederland), maar meer contact kan geen kwaad. In de avond bezoek ik de Barbier van Sevilla van Opera Zuid, een nichtje werkt daar en het Concertgebouw moet (glim)lachen.

Woensdag een Haagse dag met veel politie, brandweer, ambulance en collega-burgemeesters. De sterktecijfers van de politie, de regiovorming van de brandweer en de aanrijtijden van de ambulances houden ons vele uren van de straat daar in Voorburg. Ik word doornat bij een latere fietstocht naar een Haags hotel bij CS, had ik maar niet zo dom moeten zijn.

We eten en famille buitenshuis in het dorp vanwege het einde van het schooljaar. Aurel gaat naar 3 gym op het Adelbert, knappe prestatie. We zijn blij en trots als ouders. Terug weer door de regen, en het is aardedonker buiten. Is dit zomer ?

Donderdag veel klussen en overleggen, o.m. met de raadsgriffier die bijna op vakantie is. Maar we hebben nog een raadsavond  over de Ommedijkse polder voor de boeg met een ingelast uurtje Valkenburg eraan voorafgaand.

Ruud Bennekom van het Genootschap van burgemeesters bezoekt me over het plan volgend jaar met het NGB hier in Wassenaar te congresseren. Een hele eer. We gaan samen naar Kasteel Wittenburg om de ruimtelijke opties en de  offerte in ogenschouw te nemen. Een 90 jarige plaatsgenoot, de heer Houtman, komt me vertellen hoe we het energieprobleem van Nederland en de wereld kunnen oplossen. En dat als gevolg van een contact over zijn 60 jarig huwelijk. Petje af voor zo'n dorpsgenoot. Maar hij eist een antwoord. Krijgt hij ook.

Het is net droog als we (Arie van der Lee , Laura Jongeneel , Wim Issendonck en ondergetekende) naar de wijkwandeling vertrekken. Dit keer is plan Ter Weer, rond het Adelbert aan de beurt. Een aardige, wat verscholen buurt met veel nieuwe maar ook een paar oudere (van vm trampersoneel) huizen . Veel goed onderhouden huizen en tuinen , en maar weinig echte klachten. Wel van belang dat boerderij Ter Weer en het omliggende gebied een goede bestemming krijgen als de huidige gebruiker eruit zal gaan. Er liggen diverse opties.

In de avond een vruchtbaar overleg over Valkenburg waarbij wij ons position paper toetsen aan de gevoelens van de Raad, en ook de provinciale  Streekplan herziening meenemen. Daarna nog een goede presentatie van BVR over de Ommedijkse polder. Kan een mooi en rijk groengebied worden. Nico en Alkemade en ik spreken af vroeg te vertrekken de ochtend erna naar Katwijk voor overleg met burgemeester Wienen. Maar daarover meer volgende week in de laatste weblog voor het zomerreces.

Snel naar...