Gemeente Wassenaar - week 24 EK en andere hoogtepunten

week 24 EK en andere hoogtepunten

Na vrijdagochtend samen met mijn echtgenote die voorzitter is van de Zonnebloem twee bussen van de Zonnebloem te hebben uitgezwaaid voor een uitstapje, volgt een drukke ochtend op de Paauw. Periodiek overleg over de brandweer over met name de regionalisering en de aanstaande wisseling van de wacht. Over de regiovorming zijn er nog ingewikkelde knopen te hakken over de topstructuur en de financiën. Het lijkt erop dat de kosten per inwoner door efficiency en schaalvoordelen wel gaan dalen maar dat er ook frictiekosten aan de andere kant van de balans staan. Daarnaast worden de inhoudelijke eisen die aan veiligheid worden gesteld, steeds hoger. Wilma Bergveld is onze vooruitgeschoven post bij de reorganisatie en zorgt ook voor de belangen van ons personeel, w.o. de medezeggenschap die beslist niet mag worden vergeten. Rob Gussekloo geeft zijn commentaar op de gebruikelijke laconieke manier. Ik zal dat missen.

Een grondbezitter van een oude adelijke familie die ik uit andere hoofde ken, komt vertellen over het Wassenaars bezit waar de familie geen directe plannen mee heeft maar waarover hij graag met de gemeente netjes overleg wil voeren voordat de ontwikkelaars hem in de nek springen. Een lovenswaardig initiatief. Ik beloof terugkoppeling na raadpleging van wethouder Alkemade en de ambtelijke afdeling. Wellicht kunnen we een en ander in een documentje vastleggen. Met twee ouderejaarsstudenten spreek ik over de democratie en het imago in en van Haaglanden. Ben benieuwd naar hun afstudeerscriptie. Een door BMC ingehuurde consultant, oud gemeentesecretaris, interviewt mij over de sterke en zwakke kanten van Voorschoten en de samenwerking met Wassenaar in het kader van het nieuwe bestuurskrachtonderzoek waartoe Voorschoten heeft besloten. De raad zal het in september behandelen. Een interessant gespreksthema, hoewel ik beschroomd ben al te stellig te oordelen over sterktes en zwaktes van Voorschoten. Doet collega Staatsen straks hetzelfde met Wassenaar ? Toch helpen die ?peer reviews? je enorm, althans ze kunnen je helpen als je je ervoor open stelt. In een sneltreinvaart behandelt het bestuur van het Liszt koor de oprichting van statuten en de programmatische kant. Een actief bestuurslid met veel goede connecties in Utrecht stort zich met bezieling op deze club, waarmee hij mij en de club enorm helpt want veel tijd heb ik niet beschikbaar. Ooit maar eens fuseren die diverse Liszt clubs.

Het burgemeestersuitje van de kring Haaglanden is op het laatste moment afgeblazen, dus een niet gevulde middag. Op zich zelf geen goed teken natuurlijk, ik verbaas me hoe los vast diverse afspraken tussen bestuurders soms zijn of worden gemaakt. Ik bel de toch wat beteuterde Jacques van der Tak in het Westland om hem een hart onder de riem te steken. Ik heb nu gelegenheid alsnog naar Den Haag te fietsen waar collega Van Aartsen de tentoonstelling Den Haag sculptuur opent. De beelden op het Voorhout zijn Amerikaans en spannend. Onwillekeurig vergelijk ik die met Wassenaar. Met een tiende van het Haagse budget komen we toch aardig voor de dag. Met Jozias praat ik bij over de netelige brandweerkwesties. Na de tweewekelijkse autorit naar Amsterdam ploffen Marleen en ik neer bij een Thai in Leiden om een drukke week te evalueren.

Het weekeinde is een slagje rustiger dan het vorige. Een tochtje Haarlem voor enkele favoriete winkels (van het soort die er in Wassenaar niet zijn) en einde middag op de fiets naar Den Haag waar oud Kamercollega Mariette Hamer, fractieleider van de PVDA, haar 50e verjaardag viert. Het halve Binnenhof en omstreken is present, en velen netwerken in de buitenlucht op Plein 1813, nr 5, het vroegere onderkomen van de WRR, nu kunstcentrum. Minister Piet Hein Donner laat zijn oude werkkamer zien. De Haagse PVDA wethouders lopen ook alle drie rond en ik heb gelegenheid met Marnix Norder bij te praten over zaken als de golfbaan. Daarna fietsen we door naar de Haagse schouwburg. Het stuk Long Journey Into the Night van O'Neill is wat taai, de frisse avondlucht terug maakt ons weer wakker.

Zondag lekker niks bijzonders behalve sport en lezen en een gezellige ontvangst aan het einde van de middag door het bestuur van de Koninklijke Haagsche Golf en Country. Wat een prachtig gebouw en wat een mooie course. Marleen rijdt voor het eerst van haar leven in een golfkarretje. Een gezonde vereniging, dat is duidelijk. Op en neer naar Amsterdam en veel papierwerk.

Maandag het periodieke overleg met de secretaris en diverse bezoekers: Maya Steenwijk, altijd actief voor goede doelen, de secretaris van de IKV/Pax Christi Werkgroep over de Toekomst van Europa en een medewerkster van het bureau Van Dinten voor organisatieadvies m.b.t. profielen van burgemeesters. In de middag een tochtje naar Gouda waar de provincie en de Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten samenkomen over samenwerking en herindeling in Zuid-Holland. Voor de fantastische wedstrijd tegen Italië nog een namiddag cocktail bij Maya Meijer die Siebe Tetteroo van Sotheby introduceert. Kunstzinnig en actief Wassenaar van Eva Mennes tot Tiny v.d. Feltz van de winkeliers is present. Op weg naar huis even langs Rickie?s voor de pre wedstrijd sfeer en na de match weer terug. Het verloopt gemoedelijk en prettig.

Dinsdag B&W en overdracht van brandweerpakken voor Malawi aan de service clubs. Peter ten Arve neemt ze onder zijn arm mee. Goede actie. Op mijn oude werkplek Buitenlandse Zaken reikt Prins Willem-Alexander beurzen uit aan middelbare scholieren die twee jaar een United World College school in het buitenland gaan, PWA zat er zelf ook ooit op in Wales. Ik heb me nog bemoeid met de vestiging in Maastricht, de eerste in Nederland. De rest van de late middag en avond wordt besteed aan Valkenburg met een kort Presidium als intermezzo. De inspraakavond in de Warenar verloopt goed, de presentaties van Martien Reissenweber en Sacha Maarschall zijn heel erg goed. Ik blijf het wat gek vinden om politieke partijen als mede organisator of instigator te zien optreden, verdraagt zich dat met zuivere staatsrechtelijke verhoudingen ? Hoe dan ook is het prima dat er flinke maatschappelijke discussie over het ISP gaande is. Ik begrijp ook veel van de zorgen over de bouw van de nieuwe wijk. Wassenaar is tot nu toe goed bezig geweest om het plan klein, groen en mooi te houden. We zijn er nog niet.

Woensdag een lange Haagse dag, regionale colleges over alle onderwerpen, brandweer, zorg, politie. Tussendoor burgemeesterslunch in de Lof der Zotheid in Voorburg. Bij het DB Haaglanden gaat het over de gezonde financiën van de regio en de eventuele betrokkenheid bij ADO als regioclub. Daar wordt nogal verschillend over gedacht. Veel collega burgemeesters ogen wat vermoeid zo tegen het reces.. Bij het tijdelijke VNG kantoor aan de Marialaan draai ik een uurtje mee in een overleg van burgemeesters voor de vrede en tegen de kernwapens, tot mij blijde verrassing een breed geschakeerde groep. Op de terugweg passeer ik de kamer van de net vertrokken Henk Goulooze die terecht zwaar is geprezen bij het VNG congres. Nu kan hij nog meer voor Wassenaar doen zoals inspraakavonden voorzitten. Op Paleis Noordeinde neemt de secretaris in algemene dienst van HM, Thomas van Leeuwen, afscheid. Hij gaat naar Helsinki als tweede man op de Ambassade. Wim Deetman is er ook net als partijgenoot Michel Jager die bijna afscheid neemt als CdK Flevoland. We praten over onthechten en afscheid nemen. In de avond afscheid van Ronald de Leeuw, directeur van het Rijksmuseum. Veel mensen en veel mooie kunst. Wel erg veel mensen gezien vandaag. Tijd voor nachtrust.

Donderdag lokale driehoek met politie, gemeenteambtenaar Eric Klein Breteler en het OM. We praten o.m. over de aanpak van het EK maar ook over de politiecijfers die we de Raad de 30e zullen geven. Met de raadsgriffier akker ik de veel te volle raadsagenda van 23 juni door en hakken we knopen over wat daarop en daaraf kan. Na een korte stop in Goirle voor een kop thee bij een oud raadslid in Leiden woon ik de verlening van een eredoctoraat aan plaatsgenoot Noud Wellink aan de Katholieke Universiteit Brabant bij. Goed georganiseerd, een mooie plechtigheid en bij de economische denktank CENTER, waar de Harvard hoogleraar Benjamin Friedman een briljant betoog houdt over de morele aspecten van economische groei. Een uur en dan uit het hoofd, petje af. Wellink waardeert zeer dat 'zijn burgemeester' er is, dus de investering in de tocht naar Tilburg is eruit. Op de terugweg haal ik de samenkomst van de alumni van de Leidse politicologen in het Haagse Nieuwspoort niet meer, zodat ik heerlijk een onverwachte avond thuis heb. Uiteraard staat het voetballen aan. En nu duimen voor morgen !

 

Snel naar...