Gemeente Wassenaar - week 19/20 Pinksteren

week 19/20 Pinksteren

De vrijdag voor het lange weekeinde vindt weer eens een persgesprek plaats. Ik kijk terug op enkele politieke strubbelingen in en rond de raad, en uiteraard komt ook Duinrell (Raad van State uitspraak) langs. Maar ook de lintjes en Koninginnedag. Ik laat me op het eerste punt ontvallen dat "het gedonder voor de zomer uit moet zijn", en heb daar geen spijt van. Misschien helpt hardere taal. Terwijl wethouder van der Lee de Amerikaanse Rotary gasten ontvangt duik ik in de B&W stukken, elke week een enorme stapel. De kern van het werk naast het tekenen van eindeloze series stukken. De kunst is wel te weten wat je leest en wat je tekent en door de bomen het bos te blijven zien. Best vermoeiend. Esther Schaddelee, voormalig voorzitter van de VVD Wassenaar, komt op haar initiatief langs en heeft boeiende beschouwingen over de politieke verwikkelingen in het dorp. Ze vertelt ook over haar werk bij het OM, we spreken af dit periodiek te herhalen. Komt over als een kiene dame die ook nog op veel fronten actief is. Met de gemeentesecretaris blikken een van de wethouders en ik terug op het eerste kleine jaar in Wassenaar, waarin natuurlijk veel aandacht was voor de reorganisatie. Op suggestie van Anneke Krapels woon ik een huwelijk bij van echte Hagenezen die de Paauw als locatie kozen. Leerzaam voor mijn eigen optreden op de laatste dag van deze maand. Nog meer stukken en telefoontjes, en dan in de auto naar Hilversum, radio 1. Standpunt café van de NCRV is gewijd aan het lenen door studenten en de Nederlandse Europeaan van het jaar. Ik ben eens in de twee maanden stamgast. Goed om het woord Wassenaar zo nu en dan te laten vallen en de geest ook op andere dossiers scherp te houden. Alleen die eeuwige files. In de late avond eten we buiten bij het Hoekje in een zomerse zwoele temperatuur. Het weekeinde is gewijd aan veel informeel overleg over Valkenburg met deze en gene uit de raad, aan hockey (veel HGC), aan opera (Tristan en Isolde), sociale plichten (etentje bij vrienden in Den Haag) en veel huiselijke klusjes, w.o. ook het gras maaien. Een zeer Wassenaarse bezigheid. Met de hockey gaat het heel goed, dames promoveren na 3 play off matches en verlenging en strafballen. De heren lopen de dag erna net de Europa Cup mis, maar Uhlenhorst was toch wel sterker. Jammer voor Bram Lomans en Guus Vogel, maar wat een spirit heeft de club en ook de aanhang. De voorzitster Madeleine Buise houdt de energie en de spirit erin. Ivo Opstelten tilt bij de prijsuitreiking in Rotterdam mij over het hek en laat me de tweede prijs aan HGC uitreiken. Zeer collegiaal, dat kom je niet overal tegen... Heerlijk die extra weekend dag, maar de week is te kort. Dinsdag is lang en vol: accomodatiebeleid, B&W, en veel voorbereiding van de raad die avond. Ik zit op de bank buiten bij de Paauw te lezen en te bellen, Rob draagt een glaasje water aan, wat een aardige geste. De Ambassadeur van Turkije komt langs en vraagt mijn advies over een kwestie. Goed dat ook de niet Wassenaarders de weg hiernaartoe vinden. De begenadigde musicus Simon Murphy, een Australische Nederlander, heeft een aardig plan voor een cultureel randje aan Haaglanden via de Haagse hofsymfonieën, en speelt ook nog even op zijn "baby-chello", o.m. voor de jarige Conny van Tilburg. De raad verloopt rommelig, een lange carrousel over kadernota en tussenbalans, en een scherpe discussie over de procedure Integraal Structuur Plan Valkenburg. Ik sta pal voor het respecteren van de bevoegdheid van B&W om ons werk te doen, in dit geval het ISP ter visie te leggen. Anders is er ook niets om in de inspraak te brengen zoals Meindert Stolk slim opmerkt. Ik beloof wel een extra Wassenaarse ronde inspraak buiten de week van Nieuw Valkenburg van de Stuurgroep. Woensdag zwaai ik vroeg de Deylknotsen uit op het jaarlijkse uitje vanaf de Jozefkerk. Gelukkig mooi weer. De animo is groot. Daarna veel Haagse vergaderingen over politie, ambulance en (oefeningen over) overstromingen. De collega van Midden Delfland en ik spreken harde woorden aan de leiding over de noodzaak de bedrijfsvoering zodanig te verbeteren dat de aanrijtijden beter worden. Het gaat er van komen, maar of de verbeteringen dit eerste half jaar al zichtbaar zijn ? Ik meld de maatregelen die wij in Wassenaar zelf nemen. De lunch wordt op voorstel van Van Aartsen wat praktischer en gerichter. Jammer voor de Voorburgse horeca naar we eten nu een broodje in het (mooie) raadhuis Swaensteijn. Een van de onderwerpen het woonwagenbeleid van Den Haag en de regio. Ik heb op hun verzoek contact gehad met de nu rondtrekkende bewoners die straks hun kamp, zoals afgesproken, op de Escamplaan moeten verlaten. Jozias steekt er veel tijd in, en alleen dat al helpt. Daarna Haaglanden, ook over dit onderwerp en vele andere regionale kwesties van jeugdzorg tot ruimtelijke ordening en verkeer, en dan snel naar Wassenaar terug voor de wijkwandeling Oostdorp, de zesde al sinds mijn begin. Wim Issendonck en de zijnen hebben het weer prima voorbereid, maar de buurt verdient ook grote lof met foto's en teksten houden ze de wandelaars scherp. Er zijn beslist kleine dingen op korte termijn te verhelpen, en die gaan we snel op een rij zetten. Woonplezier hangt vaak van die kleine dingen zoals onderhoud van groen en tegengaan van zwerfafval en achtergelaten objecten af.. De wijk baadt in de voorjaarszon en ligt er prachtig bij al is niet elk huis even mooi en elke achterom even uitnodigend. Maar we mogen super trots zijn op ons rode dorp (niet "rode fort" zoals de bewoners mij snel leren..). Onderweg komen veel mensen even de hand schudden. De nazit moet ik helaas erg kort houden. Gewapend met het jasje van wethouder van de Locht (dat komt met die haast) stap ik in de auto naar Den Haag. Gelukkig ontdekken we de vergissing snel, maar het is een dubbeltje op zijn kant of we het halen: 18.00 uur concert voor 60 jaar Israël in het vm Congresgebouw. De plechtigheid is indrukwekkend, en ik betrap me weer op heftige gevoelens over de Midden-Oosten regio. Gek genoeg ben ik een warm aanhanger van Israël maar ook van de rechten van Palestijnen. De muziek is mooi, de speeches o.m. van Andre Rouvoet ook. De receptie is te massaal en na een praatje met plaatsgenoten John en Sonja Manheim ga ik snel terug naar ons dorp voor de Rode Kruis avond over kindsoldaten en kinderen in gewapende conflicten. Een onderwerp waar ik me in vorige levens erg mee bemoeide, en aardig die weer langs te zien komen. De opkomst is klein maar goed, zo ook de sprekers van het Rode Kruis en Defence for Children. De heren Neissingh en Schothorst steken er veel werk in en ik hoop op een goed bezochte expositie in het van Heeckeren huis vanaf maandag. De avondmaaltijd om half elf is erg laat en -niet onnuttig- sober. Donderdag een periodiek overleg met de afdeling primair proces op het gemeentekantoor. Daar zoemt het van de bedrijvigheid rond Olympia's Tour, geweldig wat daar een werk voor is verzet. Jan Wessels houdt zich bezig met premies en bloemen. Met twee politiemannen spreek ik over integrale veiligheid, een goede reminder dat de nota er echt moet komen, maar hoe? Met de griffier neem ik lopende zaken door en blik ik terug met een niet geheel tevreden gevoel op de raad van dinsdag. We bespreken de mogelijkheid, traditiegetrouw, van een uitje. Ook een andere traditie wordt in ere hersteld: de BBQ bij de burgemeester. Volgende week een datum prikken. Nog veel stukken en telefoons, van de golfbaan Park Leeuwenbergh tot de bloemenkiosk van vd Kroft. Beide bewerkelijke dossiers. Met Reinildis van Ditshuyzen spreek ik over Prins Frederik en hoe hij is gedocumenteerd tot nu toe. Zij is een professionele historica/ auteur die goede kwaliteit levert en zelf uitgeeft. Aan de kant naar Amsterdam waar een fusie/samenwerkings overleg plaats vindt van "mijn" danswerkgevers met twee andere koepelorganisaties (toneel en muziek). Boeiend is dat de muziekkoepel door een voormalige politiechef, Peter Ijzerman, wordt geleid. Zoals altijd een lastig onderwerp, waar zittende personen en een optimale structuur met voldoende herkenbaarheid ijkpunten zijn. Na afloop drinken we een glaasje op het Amsterdamse dansgezelschap Krisztina du Chatel dat een prachtig advies heeft gekregen in het vandaag verschenen advies van de Raad voor Cultuur. Via de mobiel merk ik dat Olympia's Tour en de bloemenkiosk vd Kroft mij niet los willen laten. Een hapje eten bij mijn (enige) broer hartje Amsterdam op het Bickerseiland en om half negen een concert van Arabische en Palestijnse muzikanten, de Symfonia Arabica in het Tropentheater. Een mooie balans met de Israëlische muziek van gisteravond. Willen we niet altijd even handed zijn ? Morgen zonder twijfel weer veel Olympia, maar ook Valkenburg en Duindigt. En wat een aardig artikel in de NRC gisteravond over de Van Zuylens en hun Duinrell.

Snel naar...