Gemeente Wassenaar - week 17 Op weg naar lintjes, Peter en de Wolf en feestdagen

week 17 Op weg naar lintjes, Peter en de Wolf en feestdagen

Vrijdagochtend vroeg gesprek met OVG en het bestuur van Duindigt. Onderwerp uiteraard de toekomst van dit belangrijke en kwetsbare gebied. Focus de aanstaande vergadering van de ledenraad , naar later blijkt nog niet met succes. Maar aan ons, aan OVG en het bestuur van Duindigt ligt het niet. We besluiten dat ik de regionale pers in zal gaan met de boodschap dat er geen alternatief is voor Duindigt dan dit plan. Elk ander idee is een illusie.

Daarna kort overleg met de cultuurambtenaar Lizette en wethouder Pim van der Locht over lopende zaken w.o. de tentoonstelling bij de Paauw en de kunstnota. De rest van de ochtend breng ik door in de mooie Princenhof in Delft bij de Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten die onderling en met de provincie in gesprek zijn over het toekomstige takenpakket van de provincie. Motto wordt loslaten (provincietaken), en dat is best lastig. Met collega's en de nieuwe DG voor bestuurlijke aangelegenheden op BZK, Andree van Es praat ik bij. Wonderlijk toeval is dat mijn echtgenote Andree opvolgt als voorzitter van GGZ. Nederland is wel erg klein.

Tegen tweeën los ik een acuut vergunningsprobleempje in het eigen dorp op: het Duinrell treintje met oud raadsleden mag niet door de Dorpstraat, want het is een gemotoriseerd voertuig. Gelukkig kan het alsnog doorgaan. Ik spreek de oud raadsleden , onder de bezielende leiding van de bijna 75 jarige Cees Overdevest, toe in de raadzaal. Goede opkomst en goede sfeer, merk ik ook later bij de borrel in de Paauw.

Tussendoor doe ik mee in de Haagse Schouwburg aan een ronde tafel gesprek onder leiding van Michael Zeeman over de kansen van Den Haag om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018. Jetta Klijnsma als wethouder cultuur luistert aandachtig naar een bonte stoet ?insprekers?, van de directeur van het Paard van Troje tot de vice voorzitter van de Raad van State. Wat is nu het karakter van Den Haag ? Iemand oppert ?stad van upstairs , downstairs?. Heeft wel wat.

In de avond zeg ik een toneelvoorstelling af, ik moet zaterdag al om 8 uur in de ochtend in Rotterdam zijn en het was me het weekje wel..
Zaterdag welgemoed naar het D66 congres waar ik, voor het eerst, de voorzittershamer mag hanteren. De sfeer is goed, Alexander Pechtold doet het prima, en alle kranten staan er vol van. Een  partijcongres voorzitten is weer net iets anders dan de raad in Wassenaar. Aan het einde van de middag snel naar huis via de jarige Cees Overdevest, de bollenschuur is overvol met lokale prominenten en veel familie. Voel me wat schuldig want mijn echtgenote heeft veel zelf moeten sjouwen en doen aan ons huisconcert dat we die avond ?geven?in de ambtswoning. Leuk om thuis te komen met twee muzikanten en twee begeleiders in de weer in de tot concertzaal omgetoverde huiskamer. Esther Apituley, begeleid door Rie Tanaka, speelt de sterren van de hemel en de respons en sfeer is geanimeerd. Veel Wassenaarders vinden dit leuk, dat staat vast.

Zondag bijkomen met sport en toch ook weer muziek in het laatste Paauw concert. In de middag op en neer naar Schiedam voor een opening van Fransje Killaars in het Stedelijk. Leukere stad dan iedereen denkt. PSV gewoon kampioen. Daarna veel stukken en kranten.

Maandag tandartsbezoek in de oude woonplaats Haarlem en aansluitend de ledenraad van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Een grote reorganisatie houdt de gemoederen bezig. Snel terug naar de Paauw waar veel urgente zaken wachten. In B&W lopen we de politieke markt van die avond door. Tussendoor heel veel telefonisch overleg over het initiatief voorstel van de coalitie om de VVD niet meer plaatsvervangend voorzitter van de raad te laten zijn. Jammer genoeg lukt mijn plan om daar voor beide zijden elegant van af te komen die avond net niet, het blijft wel mijn doel. Oppositie prima, daar leeft een raad van, maar vertrouwen in elkaars goede intenties en integriteit is ook nodig. Balanceren op een dunne lijn.

In de middag een twee uur durende tocht door de Horsten met toelichting. Een complex gebied, groot en mooi, maar lastige RO-besluiten liggen voor. De raad verloopt als gezegd gemengd en niet volledig bevredigend. De VVD loopt de raad uit en dat is niet goed. Ik kom ze die avond niet meer op het spoor, later in de week wel.. Nu maar veel praten en, zoals iemand mij raadde, polderen.

Na een wat doorwaakte nacht een extra Presidium in alle vroegte over ?de situatie?. We komen er nog niet helemaal uit, ook omdat het Presidium niet compleet is. Met Otto Stolp spreek ik over de zorgelijke situatie bij onze opsporingsambtenaren. We besluiten de prio's anders te stellen. Na een goede B&W een hele mooie middag en vooravond met onze vrienden in Voorschoten. Deels buiten op de binnenplaats van het fraaie Baljuwhuis spreken we met burgemeester, wethouders, secretaris en anderen over thema's rond samenwerking en oriëntatie. Die van Wassenaar en Voorschoten liggen redelijk dicht bijeen.
Onderbroken door een korte excursie naar het voormalige klooster Bijdorp spreken we lang en openhartig, bekroond met een goede maaltijd aldaar. Na een laat half uur op de Paauw op de fiets naar Warenar waar de Wassenaarse ondernemers in het WBC bijeen zijn. Veel soms bekende klachten en wensen (parkeren, verkeer, ondernemen) onder de goede leiding van Andre van Herk. Henk de Greef schuift ook aan, wat gelegenheid geeft voor napraten over ?the day before?.

Woensdag de buurtvereniging Groot Haesbroek e.o. Ook daar verkeer prominent op de agenda, naast de OZB en de veiligheid in de buurt. Een aardig en competent bestuur. En passant gaat het over het Kasteel Oud Wassenaar mede n.a.v. mijn verschijnen in de Telegraaf daarover.

Na een tussendoortje naar de apotheek en de pedicure (je zal maar slechte voeten hebben..) spreek ik indringend met onze B&W coach Rob Stobberingh mede over de heidag vlak voor Pasen. Daarna een echte Haagse middag. Eerst Haaglanden waar alle portefeuillehouders zich aan de nieuwe voorzitter van Aartsen presenteren. In de vergadering tikken we een belangrijk voorstel voor Europese subsidies af waar ons Duin, Horst en Weide gebied van kan gaan profiteren. Goed dat Haaglanden dit op zich neemt. Ik hoop dat de regio mag blijven voortbestaan in deze vorm.

Daarna een college voor de Haagse campus van de Leidse universiteit over politiek-bestuurlijke gevoeligheid. Lang in de rij bij de scheidende commandant van de KMAR, Beuving, maar wel genoeglijk naast Wassenaarders Toetenel en van Dam.

De wijkwandeling bij het Burchtplein is laat (18 uur e.v.), en geteisterd door regen. Maar wel nuttig en instructief. Ik besluit na te trekken hoe het staat met onze aanvraag voor herinrichting van de muziektent en het omliggende park. Half verzopen en rillend van de kou kom ik thuis.

Onder invloed van 4 mei en het bezoek aan Berlijn bekijk ik de fascinerende DVD over Speer, Hitler's architect en lees ik de halve nacht de biografie van Speer door Joachim Fest. Wat een verhaal.

Donderdag een vroege extra B&W over de Kadernota . We komen eruit, mede door de welwillende medewerking van de in Portugal verblijvende wethouder financiën. De ambtelijke afdelingen hebben prima werk geleverd. Wat privé zaken in Haarlem waar het fijn terugkomen is, althans tijdelijk. Interview met Binnenlands Bestuur over ?het vak?. Daarna een themabijeenkomst over overstromingsrampen van de Hulpverleningsregio. Het kan allemaal gaan gebeuren de komende decennia. Goed om de eigen politiechef Loek Hogenboom daar ook te treffen.

Bij de provincie Zuid Holland geeft een bestuurlijke guru met RABO achtergrond een presentatie over innovatief besturen, waarbij je meer op de context dan alleen de regels en de efficiency let. Ik ben niet compleet onder de indruk, maar het samenzijn met veel collega's en de CdK en de kabinetschef geeft nuttige netwerk kansen.

In de avond via Argentinië (bezoek handelsdelegatie) aan de Schouwweg naar het mooie ex schoolgebouw (en telefooncentrale) waar Excelsior oefent. Ik treed zondag op als verteller in Peter en de Wolf en moet dus oefenen, erg leuke ervaring. De nieuwe voorzitter is Bert Ooms , dus we praten wat na over maandag in een belendend lokaal. En nu op naar de feestweek van 30 april, ingeleid door de lintjes. !

Snel naar...