Gemeente Wassenaar - week 11 Op naar Pasen

week 11 Op naar Pasen

De vrijdag begint vroeg met een gesprek over winkelierskwesties in het dorp. We willen Koninginnedag goed laten verlopen en voeren daarom overleg met belanghebbenden. Arie van der Lee en ik zetten ons graag daarvoor in.

Daarna weer een ronde Olympia's Tour, maar we naderen gelukkig een positieve ontknoping, mede dankzij de loyale en royale medewerking van de gemeente Den Haag. Goed voor de ANWB, goed voor Wassenaar, goed voor OT en uiteindelijk ook goed voor Den Haag.

Daarna reik ik een Koninklijke onderscheiding (KO in het jargon), Orde van Oranje-Nassau, uit aan Dick van Leeuwen, al vele jaren verbonden aan de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). Een mooie bijeenkomst die in feite was belegd om het ISO-kwaliteitscertificaat in de zorg uit te reiken. De gedecoreerde had wel iets in de gaten, de vreugde was er niet minder om.

Een pittig gesprek met Nico Alkemade en de politie over de verkeerssituatie op de Lange Kerkdam. Wij willen daar nu echt wat aan doen en ook aan het sluipverkeer van Katwijk, Wassenaar in, waardoor die weg nog drukker wordt. We staan ook stil bij Kerkehout. Aanwezigheid van de politie van belang voor de handhaving en hun oordeel over de maatregelen en de uitvoerbaarheid ervan.

Ik ontvang de vriendelijke Ambassadeur van Irak over een bouwkwestie op zijn terrein in het dorp. Het is vaak beter dingen door te spreken dan een soms moeilijk toegankelijke juridische brief te sturen.

Overleg in  het bijzijn van Pim van de Locht met de Stichting Kunst en Cultuur, onderwerp de beeldententoonstelling deze zomer. We spreken goed en openhartig met elkaar en komen eruit. Daarna een uurtje thee met een begeleidingsgroep van een Amsterdamse muziekmaker die met muziek wil bijdragen aan betere verhoudingen in het Midden-Oosten. Ambitieus en sympathiek.

Ik haast mij op de rode fiets naar de Kieviet voor de uitreiking van het boekje Living in Wassenaar van ?onze? Courtney. Op de achtergrond haar charmante assistent Marnix van Rij, en het productieteam.

Het boekje is goed, maar voor de kritische Courtney nog niet goed genoeg, dus alles gaat over. De opkomst is overweldigend groot, de sfeer uitmuntend. Ik spreek met een ondernemer in de Langstraat die nog niet helemaal tevreden is met de gemeente. Kan gebeuren.

Het weekeinde is met twee eetafspraken flink gevuld. Eentje is er met een collega burgemeester van een grote stad in Noord-Holland. Zaterdag bezoek ik een housewarming van een recent in Wassenaar gearriveerd stel aan de Oud Wassenaarseweg. Daartegenover de gesloopte Brandes-villa. Ik slik toch wel even wat teleurstelling weg.

 In de kunstmolen Bianca woon ik een 'finissage?bij van Christine Devine en haar partner in art. Zondag in kou en regen naar het koffieconcert in De Paauw, waarbij ik mevrouw Geertsema als gaste meeneem. Ze is behoorlijk ter been en zeer scherp. In de middag een voor Blauw Zwart slecht verlopen wedstrijd (0-4) en een feestelijke bijeenkomst in de business club waarbij ik het contract over de velden teken. Loopt goed die club.

Maandag een koffiegesprek met een Wassenaarder uit een bedrijf met een speciale band met de gemeente. We bekijken wat we voor elkaar kunnen doen. Daarna de vele overleggen met politie, secretaris en griffier. Ook OT komt voorbij.

In de middag weer eens horeca overleg met een prima opkomst. Er zijn wat zorgen en zorgjes over incidenten her en der. Geluidhinder is zo'n kwestie. Henk Goulooze praat me bij over millenniumgemeente-viering op 2 april. Hulde voor de uitnodiging en affiche, en complimenten voor de onvermoeibare Martien van Vliet van de gemeente.

In de vooravond snel op en neer naar Haarlem voor de Toneelschuur en een glaasje wijn bij Courtney en Marnix. Dinsdag een informeel gesprek over het bestemmingsplan Amerikaanse Ambassade, overschaduwd door het afschuwelijke bericht van het plotseling overlijden van oud ambassadeur Arnall. Hoe kan dit gebeuren.

B&W houden we kort in verband met een bedrijfsbezoek aan Maaldrift. Ik ben geïmponeerd door de hoge kwaliteit van de bedrijven en de zorg voor milieu en omgeving. Toch zijn er verbeter- en aandachtspunten. Wassenaar heeft een bloeiend economisch leven, en daaraan draagt Maaldrift bepaald bij.

Met David Bade en Eva Mennes voeren Pim van de Locht en ik een niet direct makkelijk gesprek. We willen en kunnen niet langs de gevoelens van de Raad die eerst een kunstnota wil. Die is in de maak. In de avond Presidium en daarna wip ik een half uurtje binnen bij een lezing van Cees Neissingh over Wassenaarse bunkers in de oorlog. De opkomst is verbluffend groot.

Woensdag vroeg de Oranjevereniging, een 60 jarig huwelijk van een ?kras? (wat een woord) bruidspaar in Zomerland, een gesprek over in- en aanbesteding van het OV in Den Haag en Haaglanden (als plv portefeuillehouder verkeer en vervoer), een informeel en diepgaand lunchgesprek met de collega uit Voorschoten en aansluiten overleg met de wethouders verkeer erbij over de Rijlandroute die in onze buurgemeente moeilijk ligt.

Daarna de problematiek van al dan niet aangelijnde honden. Besturen is keuzes maken en dat is bijna altijd lastig. De wijkwandeling in de Jagerlaan e.o. verloopt goed. De buurtvereniging is een hechte en vriendelijke club mensen, ik voel me met wethouder van der Lee en Wim Issendonck (en onze voorlichters) gast in een familie thuis bij Lex Redele. De Jagerlaan vraagt wel aandacht met het langsrazende verkeer. Verder genoeg andere kleinere dingen. Ook hier nazorg geboden.

Daarna Paul Scheffer als gast van de Comeniusstichting en de gemeente. Behoorlijke opkomst in de Dorpskerk, goed verhaal. Ik neem Paul op de fiets achterop naar huis en zet hem later op de trein in Leiden.
Donderdag ontvangen wethouder Alkemade en ik de familie Burgerhout. Ik teken het condoleance register bij de Amerikaanse Ambassade, heb een gesprek ober de kunstroute en wijd me aan een heimiddag van B&W in Noordwijk. Afsluiten met, hoe kan het anders, een Passie. We kunnen Pasen in.

Snel naar...