Gemeente Wassenaar - week 10 De eerste decoraties

week 10 De eerste decoraties

Vrijdag  begint vroeg met een periodiek overleg over dienstverlening, van huwelijken tot de Paauw, verkiezingen , de Staat van de gemeente en het Burgerjaarverslag. Nuttig om van tijd tot tijd bij te praten met de ambtelijk verantwoordelijken. Een raadslid bezoekt mij nav een interview in een van de Wassenaarse bladen. Na bijpraten met wethouder Van der Lee aanvaard ik de reis naar Maastricht waar ik voor twee manifestaties in de marge van de kunst-en antiekbeurs TEFAF ben uitgenodigd. Bij de eerste spreekt Prins Constantijn over door oorlogen bedreigd cultuurgoed. Bij de tweede gaat het over Hollandse en Vlaamse meesters. De nieuwe directeur van het Mauritshuis vertelt over haar schooljaren in Wassenaar. De beurs doet je duizelen van schoonheid, maar maakt mij eerder moe dan hebberig. Het is toch allemaal onbetaalbaar duur. Onderweg veel Wassenaarders ontmoet.

 In de trein heen en terug veel gelegenheid om zaken telefonisch af te doen, van de werken aan de Schouwweg via een bouwplan waar kritiek op is gekomen tot een lang slepende burenruzie. Ik maak speciaal werk van een nazorg telefoontje met een mevrouw die donderdagmiddag ruw is beroofd van haar pinpas, althans dat was het idee. Gelukkig is haar niets overkomen, en zijn de daders na een spectaculaire achtervolging, zelfs langs de Paauw, gepakt. Ik ben blij dat betrokkene op het eerste oog niet teveel last heeft van de narigheid.
In het weekeinde veel huiselijkheid, gelukkig.

Een etentje met een strafadvocaat en zijn vrouw, leerzaam, wat een vak. Zondag missen we de opening in de Paauw en gaan we naar Haarlem, onze vorige woonplaats voor een opening en een film.
Maandag de vaste overleggen, een jubileumboek van HGC , overleg over Olympia's Tour, gesprek met de brandweer over de regionalisering en met name de nieuwe opzet van de leiding, overleg met een organisatie die management-training en public governance instrumenten aanbiedt. Ik woon twee uur het MT van de gemeente bij, leerzaam en illustratief.

In de avond de politieke markt. Pim van der Locht is om privé redenen uitgeschakeld, dus ik doe de verdediging van de kunstvoorstellen die veel commentaar van de raad oproepen. Een breed scala aan opvattingen, maar een paar constanten. De raad is vroeg afgelopen, maar sommigen in het publiek in de raadzaal blijken geprikkeld. Ik probeer de emoties na afloop wat te sussen. In de vergadering herdenken we een vooraanstaand oud wethouder en burgemeester, mevrouw 's Jacob.

Dinsdag de secretaris, B&W, en een intensieve bijeenkomst van het college met een integriteitscoach die ook de raad bezocht. We behandelen diepgaand een casus. Daarna een lange namiddag en avond voor de uitreiking van mijn eerste koninklijke onderscheiding, KO in het jargon. Jacques Stienen, vertrekkend directeur van een OS/ICT organisatie, is verguld, nen symposium, receptie en diner zijn warm en aangenaam. Ik zit naast mevrouw Stienen en de bestuursvoorzitter, oud VVD- kamercollega Hella Voute .

Woensdag intensief overleg in regionaal verband over een veelbesproken veiligheidskwestie, en daarna over de nieuwe structuur van de regionale brandweer. De meningen lopen nog uiteen tussen variant 1 en 2. Ik lunch met de diplomatiek redacteur van het NRC/Handelsblad. Veel telefoontjes, gesprek met de leider van onze B&W- heidag volgende week , en een afscheidsreceptie van de Australische Ambassadeur. Veel Wassenaarders. De avond is gewijd aan een ontroerend optreden van de gymnasiumklassen van het Adelbert. Onze zoon treedt op als Narcissus in 2 G A. Fijne school.
Donderdag overleg met betrokkenen in en buiten de gemeente over het idee van de modeshow. Er zitten veel haken en ogen aan op deze korte termijn, misschien voor een later moment?  Het voorjaar is dit jaar erg druk, en we kunnen ook niet alles tegelijk.

Een oude makker biedt aan de N44 te ondertunnelen met een Publiek-Private Partnerschap. Geld bijna geen probleem. Zo mag ik het horen. Ik zal Nico Alkemade op de hoogte brengen. Met Marleen rijd ik naar Groningen voor de promotie van onze gezamenlijke relatie Igor Wladimiroff. Hij heeft naast zijn gewone werk 20 jaar gewerkt aan een onderzoek naar de relatie Nederland ?Rusland en Willem Witsen. Het is een prachtige plechtigheid vol mooi Nederlands en betekenisvolle rituelen. Terug race ik door naar Kasteel de Wittenburg voor het jaarlijkse, met muziek gelardeerde, bestuursdiner. Er wordt afscheid genomen van twee bestuursleden. Jacques Schraven is een charmant gastheer en excuseert heel elegant Marleen die dit nog niet makkelijk kan trekken met haar been. Met Olympia's Tour en de Beeldententoonstelling in het hoofd sluit ik thuis de week af.

Snel naar...