Gemeente Wassenaar - 20-12-2007 Verhuizen en Kerst

20-12-2007 Verhuizen en Kerst

Kerstweek

Vrijdag 14 stukken geschoven, maar vooral aandacht aan de behandeling van het voorstel over de WMO in de Raad van maandag erna. In goed intensief overleg kijken we of het verstandig is het nu wat magere voorstel aan te kleden of van de agenda af te handelen en de hele bubs in begin 2008 te doen: we kiezen voor het laatste ook omdat we daarmee geen wettelijke problemen voor de ingangsdatum 1 januari zullen hebben. Reculer pour mieux sauter dus. Een door hevige kiespijn gemaltraiteerde wethouder Pim van der Locht is het daar geheel mee eens.

Twee oudere Wassenaarders met beroemde familienamen bezoeken mij over een gecompliceerde grondkwestie. Iets met ooit privé eigendom, nu van een bijzondere stichting, de optie van bouwen, enfin een typisch Wassenaar dossier. Ik besluit op korte termijn terug te berichten na nader advies en studie. Een leuk aspect is dat een bezoeker voor het eerst op de Paauw in het huis van zijn oma, mevrouw Kessler, komt. Dit raadhuis was immers tot 1925 privé eigendom van de Kesslers, nadat het van de Oranjes was gekocht en voordat het raadhuis werd.

Het bezoek aan het notariskantoor Geurts schiet er voor de tweede keer bij in door de politieke drukte. We moeten immers ook voldoende tijd nemen voor een goed gesprek met de pers over de reorganisatie die nu de omslagdatum nadert, en waarmee het op hoofdlijnen goed gaat. Annemiek Unk, de secretaris begint en ik vul aan zet er wat politiek-bestuurlijke hoedjes op. De aanwezigheid van de twee OR-voorzitters markeert het brede draagvlak. De pers is goed opgekomen en maakt over de gehele linie, vinden wij, mooie stukjes.
In de middag naar Den Haag waar burgemeester Wim Deetman nu afscheid neemt van de Haagse raad. Het is een mooie gebeurtenis, met-uniek-een ontroerde Deetman. Guusje ter Horst en Jan Franssen leveren een goed aandeel in de huldeblijken. Ik zit tussen twee Haagse oud wethouders Henk Jan Meier en Louise Engering die beiden (even) terug op het honk zijn. Aan de andere kant van het gangpad Annie Brouwer en Ivo Opstelten die verdacht veel smoest met Guusje-over voetbal zonder twijfel. Alleen Amsterdam ontbreekt, maar Cohen was al bij het VNG afscheid. Wassenaar valt even als de pv raadsvoorzitter Koen Baart de verplaatsing van de Amerikaanse Ambassade noemt. Zijn topografische aanduiding ?op de grens van Den Haag en Wassenaar?vind ik wat zuinig en een tikje in lijn met de van Haagse kant niet zo royale bejegening van de rol van Wassenaar op dit punt.
 Ik besluit dit op te brengen in het laatste overleg met Deetman en Marnix Norder vrijdag 21 december. Is het lichtgevoeligheid als ik voor mij zelf noteer dat Wim wel veel over Delft en het Westland spreekt en soms over Zoetermeer, maar weinig over Wassenaar in zijn vele speeches ? Als Else van Dijk, Haags raadslid en oud wethouder hier, mij spontaan hierop aanspreekt, weet ik dat de gedachte niet zo raar is. Maar volslagen overheersend is het enorme respect voor de bestuurlijke gigant Wim Deetman. Terecht staat en straalt hij in de warme bestuurlijke zon.
De overgang naar een avond van mijn Nieuw Zeelandse plaatsgenote Rachel Fry met een schrijver van Maori origine is groot. Toch is het aangenaam toeven met deze ontzettend aardige Nieuw Zeelanders, een soort kruising van Amerikanen, Britten en Australiërs, maar wel helemaal zichzelf. Jammer dat het land zo ver weg ligt.
Het weekeinde werken we heel hard aan onze aanstaande verhuizing. Een ingrijpende gebeurtenis die je maar niet te veel moet meemaken, en dit jaar maar liefst twee keer. Anderzijds gaan we naar een prachtig huis aan de Prinses Marielaan waar de laatste maanden door Breyer en anderen keihard aan is gewerkt. We besluiten in goed overleg maandag een tweetal ?bezichtigingen?voor fractievoorzitters en bouwers te doen houden. Het huis heeft een ware wedergeboorte meegemaakt en pronkt nu licht en luchtig in een fraaie laan. Een voorrecht daar te mogen wonen waar ik dankbaar voor ben.
Onderbroken door de opening van een Picasso expositie in het Gemeentemuseum en een musical over Rembrandt werken we hard door aan de komende, zware week. Zondagavond heb ik nog een qua tijd minder handig klusje: zingen voor Deetman met de collegae van Haaglanden. Gesouffleerd door Imca Marina breng ik het er niet slecht van af vind ik zelf, en de tekst was met die van Ineke van der Wel, ook nog eens een heel klein beetje kritisch over de gladiator. Vanavond straalt Deetman en terecht: de sporthal hartje Schilderswijk is vol van positieve multi culti sfeer.
Maandagochtend trekken wethouder Alkemade en ik naar de Tweede Kamer voor het debat over het Meerjarenschema Infrastructuur , Ruimte en Transport(MIRT). We komen lobbyen voor het belang van een goede Rijnland route tussen Katwijk, A44 en A4. We doen dat in het gezelschap van de collegae van Katwijk en Voorschoten. Het gaat niet slecht. Woordvoerders van CDA en PVDA onderstrepen het belang van eerst infrastructuur en OV voor bouwen ook op Valkenburg. Met name het betoog van PVDA kamerlid Roos Vermeij is scherp en doeltreffend, ik  stuur haar een briefje ter steun. Handig om als oud kamerlid een pasje te hebben en briefjes te kunnen sturen, daarmee wordt de lobby nog effectiever. Aan het einde van de dag is er een breed gedragen motie over het belang van de Rijnland route en de opneming in het MIRT 2009, maar nog geen geld en zekerheid. Een driekwart zege dus, of een halfvol of halfleeg glas. Dit zal wel gevolgen moeten hebben voor de bouwlocatie en de aanpak daarvan door de stuurgroep. In de avond deel ik dit mee in de Raad.
Die raad en de carrousel gaan goed, zowel over brandweer regionalisering waar ik zelf het woord over voer als de lening aan het Rijnland. Tussen Margaret de Vos van Steenwijk en wethouder financiën Arie van der Lee ontluikt een positieve chemie in het debat over het Rijnland en dat is goed. Ik haak daar ook op in in mijn woorden voor de Kerst. We drinken een glaasje en sluiten het raadseizoen, druk en soms heftig, af. Een periode van (Kerst)bezinning kan geen kwaad.

Ik realiseer mij dat nog eens als ik een publicatie in een van de Wassenaarse kranten lees, ingezonden door de VVD, waarin wethouder van der Locht als aangeschoten wild wordt neergezet in een nogal literair getoonzette opgewonden bijdrage. Is dit journalistiek of politiek ? Lijkt mij los van de inhoud goed om eea uit elkaar te houden. Mooi thema voor mijn nieuwjaarsbijeenkomst.
De rest van de week is het verhuizen geblazen. We zijn 300 postzegels kwijt en een neurotische kat rijk, maar vele handen maken licht werk. Aardige bloemen van B&W , de buren en de anderen. De kou is hevig, maar Wassenaar mooi. Ik werk B&W af, spreek de volkskerstzang toe, doe een rondje DB Haaglanden (met een flinke discussie over in versus aanbesteding van de Haagse bus), vier de Adelbert Kerstviering mee.

Ondertussen scheer ik langs de nota voorzieningen en reserves en doe nog wat hands on werk in de Paauw. Vrije dagen ? Mijn echtgenote zal daar anders over denken maar ook zij heeft haar eigen Kersttoespraak te houden. De Kerstborrel van het personeel in het gemeentekantoor is vol en geanimeerd, goed teken zo vlak voor het uur U.

Vrijdag een feestelijk hoogtepunt en afsluiting van het jaar. In ons Raadhuis De Paauw ontvangen we de deelnemers aan het 25 jaar geleden gesloten Akkoord van Wassenaar, onder wie Wim Kok en Chris van Veen, aan wiens keukentafel het akkoord 24 november 1982 is gesloten. Veel pers maar vooral heel veel positieve sfeer. De bodes rennen af en  aan en de buitendienst draait overuren en dat allemaal op de laatste echte werkdag. We gaan nog langs verlichte Kerststallen en drinken met de wethouders en ondergetekende een borrel in café Maaldrift. Daarna heel veel verhuizen en heel veel Kerst en een nieuw weblog op donderdag 10  januari. Ik wens U allen gezegende Kerst en een goed en gezond 2008 !


Snel naar...