Gemeente Wassenaar - 12-07-2007 werk aan de winkel

12-07-2007 werk aan de winkel

De tweede week.
Na de euforie van de installatie aan het werk, hoewel afscheiden van oude werkkring en vrienden en bekenden uit Haarlem en verhuisperikelen veel tijd nemen. Ben blij dat loco-burgemeester en wethouder van WWW,  Arie van der Lee in het weekeinde een verplichting op Duindigt van me kan overnemen, ik geloof dat hij dat niet heel erg vindt.

In het college dinsdag  spreken we over de jaarlijkse Ren om de Wassenaarse Pauw. Belangrijke relatiedag voor onze gemeente in september. Ik merk in het periodieke lunchgesprek met de collega burgemeesters van Haaglanden op woensdag, dat gemeenten zich graag laten zien aan de buitenwereld. Delft doet dat begin augustus met het prachtige kamermuziekfestival, wij kunnen dat doen met ons aller Duindigt.

Dezelfde woensdag sluit ik, na een marathon van Haaglanden bijeenkomsten (politie, hulpverlening, burgemeesters- beraad, overleg met Gedeputeerde Staten en het DB), aangenaam af met cultuur in Galerie Bianca in de Molen.

Ik open a.s. zaterdag de 14e een prachtige tentoonstelling van deels leden van deze Kunstkring, deels goede kunstenaars van buiten. Een zeer enthousiaste en gemotiveerde groep mensen die op professionele wijze deze galerie boven de makelaar en onder de molenaar runt. Petje af voor hun inspanningen en komt allen zaterdag!
Ik ben blij een getalenteerde oud collega van Buitenlandse Zaken, Joanneke Balfoort, te zien, van wie de man intensief bij de galerie is betrokken. Intussen begin ik wel met nadenken over hoe we de Wassenaarse parel nog meer ook op cultuurgebied kunnen laten glanzen, eens bespreken met portefeuillehouder Pim van de Locht en de recent formeel in het leven geroepen Stichting voor Kunst en Cultuur. Dat zal niet zo moeilijk zijn omdat ik leden van het bestuur, John Lintjer en mevrouw Mennes, recent tegenkwam en ik stellig de verwachting heb dat gemeente en zij er goed uit kunnen komen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Die van de gemeente is natuurlijk breder, en die moeten we waar kunnen maken.

De parel van de reorganisatie moet zeker nog meer gaan stralen. Ik verliet U vorige week donderdag bij het vertrek naar de zomerborrel van het gemeentepersoneel. Dat was genoeglijk (tot en met een dansje op de muziek van de band Halfom) en ook leerzaam, maar het woord vertrouwen en de notie dat we dat met zijn allen als bestuur en gemeente moeten gaan opbouwen ijlt sterk na. Dat gebruik ik dan ook in het ? eerste - persgesprek maandag dat aan beide kanten goed verliep (met speciale hulde aan de videoclub Wassenaar!). Daaraan voorafgaand schiet de Telegraaf een plaatje van het favoriete plekje van de burgemeester, in de Horsten.

Voor het college dinsdag een ernstig gesprek, op bestuurlijk niveau, over Duinrell en de tweede fase vergunning voor de nieuwe attractie. Een fractie heeft daarover speciale zorgen. Wethouder Nico Alkemade en ik proberen die weg te nemen, al was het maar omdat Duinrell en Wassenaar elkaar nodig zullen blijven hebben. Dat bleek al de week hiervoor bij de nu gestarte gesprekken over de bredere " Duinrell problematiek" . Stilletjes formuleer ik de wens dat partijen  elkaar ook hier zullen gaan vertrouwen, maar daar moet nog hard aan worden gewerkt.

Dinsdagmiddag mede ter voorbereiding op de Haaglanden woensdag een intensieve briefing over de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk/Leiden en de Oost -West verbinding. Nico Alkemade, een solide collega in B&W, heeft het niet makkelijk om Haaglanden in beeld te houden. Neem mij voor de provincie daarop aan te spreken, en dat gebeurt ook daags erna. Nog veel overleg nodig voor een goed compromis kan worden bereikt. Wat overleggen we in Nederland toch ongelofelijk veel op een groot aantal lagen, maar als er maar iets goeds uitkomt. Heb daarin vertrouwen.

Intussen praat ik met vertegenwoordigers van instellingen als politie en brandweer, maar ook gemeenteambtenaren, het inwerkprogramma ontrolt zich. Ieder is van goede wil en doet zijn of haar best mij goed bij te praten. Dank daarvoor, het is niet makkelijk om zoveel burgemeesters in zo weinig jaren langs te zien komen. Nu maar een tijdje continuïteit bedenk ik me?

In een gesprek met de RABO bank (filiaal heropent op 19 juli) snijd ik het onderwerp maatschappelijk ondernemen (MVO) aan, en meer in het bijzonder de rol van de bank in de gemeente resp gemeenschap. Ik ben blij met de positieve respons, de bank heeft op dat punt een reputatie hoog te houden. Neem me voor over dat MVO de bal in het spel te houden en te zien hoe dat in Wassenaar kan landen.

Last but not least ontvang ik een bekende inwoner van Wassenaar die op de Lange Kerkdam woont. Hij heeft niet ten onrechte zorgen over aantal en tempo van het autoverkeer, eens zien hoe onvermijdelijk dat is. Wanneer wordt het verkeer geteld bijvoorbeeld? De zorgen over het aan de straat verkopen van auto's kan ik gelukkig goeddeels wegnemen. Gesprekken lossen niet alles op, maar kunnen wel aan meer begrip bijdragen. Naïef? Deze burgemeester blijft daar echt in geloven!

Vandaag, donderdag de Amerikaanse Ambassade aan bod, overleg over juridische kwesties, een lunch op het gemeentekantoor (beloofd is beloofd!) na overleg met de secretaris en enkele personeelsleden en in de middag en avond weer praten en eten over Valkenburg en omgeving. Genoeg werk aan de winkel.


 

Snel naar...