Gemeente Wassenaar - 06-12-2007 Sinterklaas brengt zorgen

06-12-2007 Sinterklaas brengt zorgen

Vrijdagochtend een discussie in het Provinciehuis met Zuidhollandse gemeentebestuurders over de bestuurlijke aansturing van mobiliteit. De Randstad lijdt aan een verkeersinfarct, te weinig hoogwaardig efficiënt snel en goedkoop Openbaar Vervoer en een te grote bestuurlijke drukte. Wat te doen? Ik discussieer met wethouders en burgemeesters over de optimale aanpak van deze puzzel. In ieder geval moeten we doorzettingsmacht scheppen lijkt me en voorzichtig zijn met ondemocratische lichamen als vervoersautoriteiten.
In de wandelgangen gaat het met Voorschoten, Leiden en de gedeputeerde Veldhuijzen vooral over de Rijnland route.

Kort gesprek thuis over de aanstaande verhuizing. In de middag neem ik afscheid van de oude baron Snouckart van Scharburg in zijn kwaliteit van bestuurslid van het fonds voor Wassenaarse minvermogenden dat nog door Prins Frederik is ingesteld. Gelukkig neemt de jonge baron zijn rol over. Van de rente van het vermogen financieren we jaarlijks kerstpakketten voor bijstandsgerechtigden.

Op de fiets naar huis wip ik langs restaurant de Markiezen waar Kees Verkade exposeert en de Ronde Tafel een actie ten bate van verkoop van zijn beelden met een deel voor een goed doel voert. Ik tref de kunstenaar en zijn echtgenote aan, drink een drankje en wissel van gedachten met hen, leden van de Tafel en een sponsorende makelaar.

In de avond eten we bij een Kamerlid met het MIRT en daarmee de Rijnland route in portefeuille. Het gesprek gaat daar dus voor een deel over maar ook over de Kamer toen en nu.

Het weekeinde is vooral privé met een film over Amerikaanse advocatenpraktijken en een verjaardag in het Bijbels museum in Amsterdam, een onbekend juweeltje aan de Herengracht. We shoppen mee in het immer groeiende legioen van shoppers. Is het zaterdag in de Ikea altijd zo druk?
In het Gemeentemuseum is nog rust voor de rel over Iraanse foto's uitbarst.

De maandag is rommelig en turbulent. Ik praat met Pim van de Locht over de politieke markt van vanavond, de Wmo en de bieb. We hebben beiden onze zorgen, maar vinden ook oprecht dat we de raad op het punt van de bieb goed tegemoet zijn gekomen, tot en met recent overleg bij de wethouder donderdag, in de informatiebehoefte. Toch blijkt het in de avond niet goed te gaan. De Wmo sleept zich langdurig voort, en de stemming raakt wat geprikkeld. Onze verdediging over de bieb houdt lang stand maar niet tot de eindstreep zodat het voorstel moet gesplitst. Op weg naar huis, zonder nazit dit keer, vraag ik mij af waar het mis ging. Ik bel thuis nog wat daarover en blijf met vragen zitten. Volgende keer zal en moet het beter gaan houd ik me -en ons- voor. Uiteraard komt dit dinsdag in het college terug, en ook die avond in het presidium. Daar worden nog wat noten gekraakt en ook dan fiets ik naar huis met vragen en zorgen. Het komt allemaal zeker goed maar we zitten een beetje in een wedloop tussen raad en college, en dat is niet per definitie goed.

De middag biedt een zonniger aanblik: het nieuwe management team en het voltallige college spreken openhartig over de organisatie na 1 januari, zowel qua structuur als cultuur. We stippen gevoelige kwesties aan als prio's, tempo, meningsverschillen en integraliteit. Het MT wordt ook meer en meer een team, dat al blijkt met een aardige Sint Nicolaas surprise.

Andre Marse van de Reddingsbrigade komt ook met zorgen over de huisvesting, maar die kan ik voor een groot deel wegnemen. 's Avonds zeg ik het ICT gala in Den Haag af, mijn hoofd staat er niet naar, en er is tijd nodig voor reflectie en Sinterklaas poëzie.

Woensdag geeft een goede nachtrust alweer meer energie. De Turkse Gouden Schaar op de Hofcampweg steelt mijn hart door opgewekt mij en een andere klant ter plekke en zonder kosten te helpen. Weliswaar met kleinigheden, die geen tijd kosten, maar let hij wel op de bedrijfsvoering . Anderzijds is dit wel klantenbinding.

Een uiterst kwiek 60 jarig bruidspaar ontvangt mij en de directeur van Zomerland op de koffie. Scherpe mensen beiden de Brakels. Het gesprek gaat voor een deel over Zwitserland en dat is een mooie brug naar mijn vriend Frans Weisglas die in een ?lange- overgang zit van Kamervoorzitter naar Ambassadeur in Bern. We delen veel ervaringen van de laatste 12 jaar en staan stil bij onze beide levens en de toekomst daarvan. De toon is niet somber, maar wel ernstig. Met de nieuwe ambassadeur van Libanon -nu ja nieuw, hij is er al vele maanden maar kan door de politieke crisis daar zijn geloofsbrieven niet overhandigen- spreek ik over rechten van buitenlanders om in Nederland te stemmen (na 5 jaar verblijf en alleen lokaal). Hij vindt dit een prachtige royale vondst, in menig ander land ondenkbaar. En zo is het. Er is genoeg in Nederland om trots op te zijn. Ik leg uit wat er in Wassenaar speelt.

Een uur met gemeentesecretaris Annemiek Unk levert ook goed nieuws en voortgang in de reorganisatie op, ook qua bezetting. We naderen het uur U van de overgang, en Annemiek blijft zich dag in dag uit met veel energie en passie in deze grote klus storten, niet in de limelight maar in de soms taaie klei. Maar licht gloort aan het eind van de tunnel. We zijn beiden blij over het overleg MT-College.

Na een laatste ronde pepernoten en banketstaaf -het blijft 5 december- spoed ik naar een bijna verlaten Kamergebouw in Den Haag, waar een kamerlid advies vraagt over onderwerpen uit de sfeer van internationaal cultuurbeleid. Het enige andere lid dat ik tegenkom is een verheugd kijkende Cees van der Staay van de fractie van de SGP, geen wonder na het Raad van State advies.

's Avonds een glaasje met Marleen en een vriendin in Plein 19 en dan snel naar huis om de poëzieader verder aan te boren voor onze Sint 6 december. Die Roemeense film komt later wel.

Donderdag overleg over de regionale brandweer. Deetman wordt in zijn laatste weken steeds meer ontspannen. We tikken nu de sociale aspecten (rechtspositie etc) af. Ingewikkeld met al die uiteenlopende rechtsposities in de ?zwaailichten? hoek. Wil je dat allemaal uniformeren of vooral praktisch en snel zijn? We besteden uitvoerig aandacht aan het betrekken van de raden volgende week en de debatten in onze raden deze maand en in januari. Lokale inbedding en bredere veiligheidszorgen moeten goed samengaan.

Ik zie mijn echtgenote optreden bij de parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. Ze doet het heel goed en met een mooie metafoor over graankorrels die uitgroeien. In het gebouw zwaaien bodes en ander Kamerpersoneel. Dat is leuk na vijf jaar absentie.

Met Henriëtte Stradmeijer , de raadsgriffier, borduur ik voort over de zorgen van deze week en bespreken we de vandaag te verzenden raadsvoorstellen over het Rijnlands en de Wmo. In de middag vier ik een deel van het 25 jarig ambtsjubileum van de collega van Alphen, Nico Schoof, mee. In de avond gaat de poëzie over tafel en het pakpapier open. Mooi volksfeest de Sint. Morgen oefenen in onze eigen gemeente, en we zetten die zorgen om in positieve energie !

Snel naar...