Gemeente Wassenaar - week 44 Feest van de democratie

week 44 Feest van de democratie

 Vrijdag

Vrijdag een matineuze extra B&W om nog een reeks vragen af te doen tijdig voor de begroting. Dat doen we met plezier en toewijding, maar het aantal vragen, technisch en politiek, loopt in de honderden. Toch eens bezien of dat niet anders en beter kan, en dat gevoel blijkt ook woensdag bij de Raad in de begrotingsbehandeling te leven. 

Rick Spradling, de chef van de Amerikaanse school, deelt enkele zorgen en wensen die ik daarna met Henk de Greef bespreek. De school is buitengewoon blij met de uitbreiding met ter Weer. Met tegen de 1200 leerlingen was dat ook wel nodig. 

De Stichting Ad Gloriam Pavonis buigt zich over sponsor-en fondsenwerving voor de restauratie van onze beelden bovenop het raadskrediet. Een mooi bidbook en plan van aanpak, dank aan Lizette en onze onvolprezen archivaris Carla de Glopper. Ik ga door stukken en papieren en ontvang daarna een burgemeesterskandidate met wie ik een gesprek met de vertrouwenscommissie naspeel. Helaas blijkt later dat zij niet "door" is naar een volgende ronde. 

Ik rijd op en neer naar Amsterdam voor ene korte bestuursvergadering van Concerto d 'Amsterdam. Het orkest maakt toch kans op een doorstart mogelijk aangehaakt bij een in oprichting zijnde Bachacademie in het Noorden. We komen bijeen in het werkelijk schitterende gerenoveerde Scheepvaartmuseum. Ultramodern ook qua educatieve methoden. 

Terug in Wassenaar bezoek ik het 60 jaar gehuwde bruidspaar Wardenier (twee maal dezelfde achternaam, dat gebeurt zelden..), en daarna hebben we, Dienke Dekker en ik, een aangename plicht: de jaarlijkse sporthuldiging. Een volle bak om in honk-en softbaltermen te spreken en een zeer feestelijke en informele ambiance met speeches, bloemen en een goede nadronk, deels buiten met het mooie herfstweer. 's Avonds eten we in het 't Regthuys met ene goede vriendin die alleen door het leven moet. 

Zaterdag

Zaterdag tennis bij Canada, boodschappen en 's middags een optreden in het kader van het NIMD (multiparty democracy Instituut) op de Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting in de Haagse Hogeschool. Leuk om eens over Ghana te spreken nav een indringende film "An African election" over de vijfde vrije verkiezing in dat land waarbij weer met veel gedoe een transitie naar een nieuwe president van een andere politieke groepering plaats vond. Ik blijf in Den Haag voor een goede Franse film, Femmes du 6eme etage, met Marleen en goede Wassenaarse vrienden. Daarna Vietnamees eten en een fles wijn bij ons thuis.

Wintertijd, dus lange nacht. Sport, familiebezoek, kraambezoek, hapje eten in Amsterdam en Aurel halen, naar Wassenaar. 

Maandag

Maandag kleine staf, gesprek met de Stichting die achter de Vleermuisbunker staat (nu helaas gesloten om veiligheidsredenen) en zeer bezorgd is over de dreiging van wegvallende financiering van renovatie en wederopenstelling. Ik beloof de heren Neissingh, vd Oel, van Lit en Claassen mij maximaal in te zetten voor andere financieringsbronnen en dit op te nemen met Staatsbosbeheer. 

Overleg met secretaris, driehoek, voorbereiding G.O., het G.O. zelf (taaie kost, arbeidsvoorwaarden), ambtelijk vooroverleg over mijn portefeuille ivm de begroting, en daarna een feetselijke nieuwe inwonersavond. Goede opkomst , ook al bij aanvang langs de kraampjes. Opvallend veel terugkeerders naar Wassenaar en ene mooie menging  Nederlanders en niet-Nederlanders . Ook hier goed werk van Carla de Glopper naast anderen: historisch Wassenaar en het dorp nu. Ik ga iets voortijdig weg om weer naar het Scheepvaartmuseum te rijden, alwaar de uitreiking van de AKO Literatuurprijs 2011. Een onverwachte winnaar, Marente de Moor, de gedoodverfde kandidaat Peter Buwalda en vriendin, lijken zeer teleurgesteld. Mooi is dat het boek van winnaar Marente tot stand is gekomen met een werkbeurs van "mijn" Letterenfonds. 

Dinsdag

Dinsdag breng ik Marleen naar de Senaat. Het zal een beduidend kortere zitting worden dan de vorige week met de APB. Om tien uur B&W met de laatste loodjes voor de begroting maar ook de Najaarsnota. Tijd voor een boterhammetje buiten. Om 2 uur de nieuwe Chef Protocol van Buitenlandse Zaken, Govert Jan de Bijl de Vroe. We nemen veel zaken van gemeenschappelijk diplomatiek belang voor Wassenaar en BZ door. 

Tegen vieren een mooie ceremonie hartje dorp, de onthulling van de plaquette voor de vorig jaar overleden oud (CDA) wethouder Brink in de Brinkhofpassage. De zonen en ik schroeven het bord vast en er worden mooie woorden gewisseld. Leuk dat dit op de kop af veertig jaar na dato nu zichtbaar  is geboekstaafd. Een nadronk bij Mocca besluit de middag. 's Avonds bereid ik mij verder voor op de begroting.

Woensdag vroeg op en laat naar bed. Tussendoor regionaal college over de sterkteverdeling in de nieuwe opzet van de Nationale Politie (wordt het na 1/1 2012, dat ligt wel in de lijn der verwachting..), voorafgegaan door een spectaculaire proef met aangifte via de 3D methode. Net een echt mens op het scherm.. Ik val in het laatste half uur voorbereiding van de begroting door B&W en de ambtelijke staf. Ik begin om 12 uur met de herdenking van Cees Overdevest sr, nu in de Raad.

Bijna de hele familie is aanwezig. Na de mooie viering van zijn leven in de kerk is dit een passende afronding met nadruk op zijn vele verdiensten voor het dorp en de raad. 

Daarna houden we toch nog een kleine marathon met elkaar van bijna tien uur zo nu en dan onderbroken door een schorsing, soms van het college, soms van de Raad. Met een extra fractie (DLW) erbij toch een winst tov vorig jaar, maar toen begonnen we twee uur later. Nu wacht de rijsttafel tegen tienen, en we beginnen ook met een reeks uitluidingen van vertrekkend raadsgriffier Henriette Stradmeijer. Henriette, vast bedankt en er komt meer. Het supporting griffiersteam achter de tafel, Geertje en Nina, wekken vertrouwen achter de voorzitters-stoel. 

Is een amendement op de Inleiding van de Begroting nu deel van de Begroting zelf of van een Raadsvoorstel? Mooie fijnzinnige casuïstiek, het CDA lost het elegant op door het amendement in te trekken, waarbij het gewisselde uiteraard in de Handelingen zal komen. WWW en VVD zijn het meest pregnant in hun beschouwingen, maar ook de andere fracties zetten doortimmerde verhalen neer. Jammer alleen dat op de tribune vrijwel alleen direct betrokkenen aanwezig zijn, nu maar hopen dat alles wordt gevolgd via de livestream op Internet. Tegen middernacht thuis en "best wel moe". 

Donderdag

Donderdag toch weer vroeg op want negen uur verwacht in Amsterdam, het Vertalershuis in de van Breestraat , gesprekken met sollicitanten voor de vacature directeur Letterenfonds. Tussendoor een bestuursvergadering. Om 7 uur reis ik af  en kom via de Paauw om 8 uur thuis, ook "best wel moe". Lekker hangen met divers europees voetbal en een spannende DVD, Trial and Retribution. Tegen middernacht doe ik de laatste mail af, want ook morgen weer vroeg.

Snel naar...