Gemeente Wassenaar - week 36 Post China

week 36 Post China

Technisch ben je niet gejetlagged na ruim 10 uur met de zon meevliegen, maar het is een flinke tocht. 's Avonds is het heerlijk thuis komen in de rust en het groen van Wassenaar. Zelf het fris vochtige weer is een weldaad na een kleine week smog en hitte. Om 1 uur naar bed, en dan besef je dat je precies 24 uur op bent. Toch is dat het beste wat je kan doen. 

Het weekeinde loopt toch wel weer vol met huiselijkheden in dorp en huis, maar ook externe plichten. Eerst naar Hilversum voor Spijkers met Koppen over China. Ik rijd met Marleen mee die moet optreden in TROS Kamerbreed, het uur ervoor. Wonderlijke coïncidentie. Spijkers wordt dit keer niet vanuit een Utrechts café maar in de open lucht voor Café Luno in Hilversum uitgezonden. Felix Meurders en Dolf Jansen maken er weer iets heel moois van. Eduard Nazarski, directeur Amnesty International, en ik bakkeleien meer over de wijze van protesteren en aankaarten van de mensenrechtensituatie in China dan over het belang ervan. 

Ik ga einde middag op en neer naar Rucphen, N Brabant, voor een verjaardag en housewarming van een Wassenaarder die ook in de culturele sfeer actief is. Ter plaatse zijn veel bekenden die eveneens genieten van het prachtige jachthuis en de landelijke omgeving. Half negen thuis en dan is de buurman jarig. 

Zondag

Zondag tennissen en dan een heel leuke activiteit van het Brandweermuseum, de nazaten van commandant en oprichter vd Mark fietsen de vd Mark route (dank Carla de Glopper!) en zitten bij een bijeenkomst waar de voorzitter van de Stichting en onze onvolprezen museumchef Kees Pleisier  interessante historische beschouwingen geven over de vd Mark collectie en de geschiedenis van de Wassenaarse brandweer. Via Plein Musique, tribute to Hans Dijkstal, goede opkomst op ziekenbezoek in Katwijk. De buurtborrel van Groot Haesbroekseweg/Oud Wassenaar is helaas afgeblazen door de slechte weersvoorspelling. Achteraf iets te snel, maar volgend jaar beter. Later in de week treffen we wel het bestuur van de buurtvereniging voor de wijkwandeling.

Thuis een borrel met de achterburen van de Raadhuislaan, al snel gaat het over de landspolitiek iha en het CDA ihb. Zondagavond kranten en stukken, ik lig nog wel flink achter. 

Maandag

Maandag direct back into the matter met een pittige rampenoefening. Een verpleeghuis staat in brand en er is een justitieel aspect. We leren veel over de verhoudingen tussen de drie gremia die actief zijn bij een ramp boven een bepaald niveau, de onderlinge communicatie, de gezagsverhoudingen en verantwoordelijkheden. Beter nu geoefend met veel leerpunten dan ooit slecht in de praktijk gewerkt. 

Daarna overleg met de secretaris, driehoek met de griffier erbij en extra B&W ivm de Politieke Markt. In de middag opening Academisch Jaar Leiden, met veel aandacht voor de samenwerking/fusie met de  andere universiteiten/hogescholen in de regio. De stad Den Haag is weer prominent aanwezig. Behalve de rector spreken Jeroen van der Veer over doelgericht werken en Ewoud Sanders over de kunst van het digitaal zoeken. Geanimeerde borrel erna. Om 6 uur ambtelijk overleg over mijn posten in de concept begroting. 

Thuis onverwacht bliksembezoek van de collega van Nijmegen die in Voorlinden heeft vergaderd over politiezaken. De Raad verloopt rommelig door de microfoons die het massaal laten afweten, en ook de agenda levert wat overheveling van hamer-naar discussiepunten op. We besluiten wel wat moet worden besloten, en in het carrousel deel komen de sociale dienst en de brede school goed aan bod. Het fenomeen presentaties verdient aandacht. Na afloop is er de traditionele nazit, het seizoen is nu werkelijk begonnen. 

Dinsdag

Dinsdag een vruchtbare B&W, p.o.'s met wnd hoofd beleid Hans van Son, de kleine staf en een kennismakingsgesprek met de oogartsen Hester van Nouhuijs en Monika Landesz ivm de opening die ik donderdagavond moet doen van hun nieuwe kliniek aan de Papeweg 1a.  

Telefoongesprek met Jos van Gennip over de NCDO, omvorming Bestuur-Raad van Toezicht en Presidium. We spreken o.m. over de wijze van aanstelling van de griffier in de aanloop naar de formele besluitvorming door de Raad die nog moet volgen. Daarna een hele aardige en levendige gedachtewisseling van de Raad  met de adviescommissie kunst en cultuur. De commissie is bijna op volle sterkte en de Raad goed vertegenwoordigd. We spreken over doelgroepen, profiel Wassenaar en wat je in tijden van schaarste wel en niet kan en moet.

 Woensdag

Woensdag een diepgaand gesprek met twee onderzoeksters op het kantoor van de Stichting Jeugd en Samenleving in Leiden, een nevenfunctie waar ik voorzitter ben van de RvT. We spreken over doel en werkwijze: uitvoeringsorganisatie of ook beleid en modelontwikkeling waar het gaat om talentontwikkeling van kinderen die een zetje extra op of rond school nodig hebben (veelal allochtone kinderen). Bijzonder is dat een van de twee onderzoeksters partner is van mijn collega van Hilversum. 

Op de Paauw aan de stukken, lezen en tekenen. Naar de Kieviet voor een zitting van de Stuurgroep Duindigt die voorlopig druk is met papier en concepten van beleidontwikkeling. Voor ons is de gebiedvisie immer leidend. Dan een reeks Haaglanden overleggen: over het RAS cultuurprogramma van provincie en stadsgewest in Wassenaar (mn bevordering cultuurparticipatie door ouderen) en het Dagelijks Bestuur waar ik een paar opmerkingen over Valkenburg kan plaatsen in het kader van correspondentie van de Zuidvleugel met de Minister. 

Terug op de Paauw loop ik door de concept antwoorden op raadsvragen over de Violierenweg. De inhoud is goed, nu nog wat "toilettage". De wijkwandeling/fietstocht van en naar de Haagse golf is prima en ontspannend. De problemen in de wijk zijn niet wereldschokkend maar ook relatief kleine verkeers en groenkwesties zijn de moeite waard serieus te worden genomen. Ik verlaat het gezelschap van om. Wijkwethouder Fred Sanders om door de fietsen naar "Indonesië" en "Brazilië" waar veel te netwerken valt. 

Daarna een afsluitende activiteit op de Paauw in het kader van Monumentendag. Ik krijg een mooi boekje aangeboden over de Wassenaarse monumenten, tweetalig met goede teksten en foto's van bijna de gehele familie van Lith. Onze molenaar Carl Doeke Eisma spreekt beeldend en geestig, zo ook Ed Janson. Tien uur thuis en dan nog maar even eten.. Het dreigt weer ongezond te worden. 

Donderdag

Donderdag bijpraten met wethouder Henk de Greef en ambtelijk adviseur Wanda Vermeulen over planologische en RO zaken. Een bruidspaar voor volgende week, beleefdheidsbezoek nieuwe ambassadeur Uruguay, lunch met een oud gedeputeerde uit Noord Holland en vergadering Raad van Toezicht Stichting JES Leiden. De opening van de oogkliniek in weer en wind is een groot succes. Via "Macedonië" (in automuseum) naar de Haagse Schouwburg voor een somber stuk van Schnitzler, de Eenzame Weg. De week in stijl afgesloten?

Snel naar...