Gemeente Wassenaar - week 15 Bezuinigen met beleid ook in de GR-ren

week 15 Bezuinigen met beleid ook in de GR-ren

Vrijdag

Vrijdag een geslaagd bezoek aan de Kunsthal, waar Vincent Mentzel en Caldic schitteren. Plaatsgenoot Joop van Caldenborgh leidt rond. Om half een terug in het dorp voor een heisessie van B&W in Voorlinden. Nieuwspoortcode, maar veel thee, en een enkel glas witte wijn aan het eind van de middag. 's Avonds eten we gezellig met zijn drietjes in het dorp.

Zaterdag

Zaterdag een door het uitvallen van een deel van de N11 logistiek ingewikkeld bezoek aan mijn moeder van 93 in Utrecht. We bezoeken "haar" allochtoonse ondernemer in de Multivlaai waar de espresso goed is en ze hartelijk wordt begroet als vaste klant. Fijn. Terug in het dorp Bagel Alley, met wel heel veel klanten. Op de fiets naar Zuid, de Goede Herder, voor de inauguratie van het eindelijk nu passende nieuwe orgel. Klinkt indrukwekkend en ziet er goed uit. De kerk schittert in de middagzon. Velen spaarden lang voor deze aanwinst. Kerk is ook vol. Morgen inzegening door pastoor Hagen.

Een uurtje tennissen bij "Canada". Tijdloze banen. Thuis eten en op de fiets naar de Warenar, ons theater. Ik zie dat het vol is, en dat voelt goed. Het is ook een goed stuk, de Kus, met ervaren spelers als Carine Crutzen en Huub Stapel. Zit naast raadslid Dorien Nieuwzwaag en tref ook een ex raadslid, Astrid Dekker. Zou het dan echt lukken het theater verfrist en vernieuwd in de lucht te houden? Ad, WBS, zet hem op. Half elf thuis.

Zondag

Zondag sport, bezoek van een Leidse kunstenaar (Fer Hakkaart) met een ets, gras maaien en op de fiets naar de Koninklijke Schouwburg voor Faust I en II in marathon vorm. Een vermetele onderneming maar het lukt. Tussendoor twee stops in het Benoordenhout. Het blijft ook tegen elven lekker op de fiets. Daarna nog twee uur stukken, kranten en mails.

Maandag

Maandag geen kleine staf maar voor dag en dauw met Dienke Dekker naar het Provinciehuis voor de voorlopige ontknoping van de Rijnland Route. Het resultaat stemt nog niet tevreden maar is ietsjes beter dan het leek. Voor ons nog zwarigheden genoeg: knoop bovenover bij Maaldrift, en bij  twee baans aanleg van de Zoeken naar Balans Variant zelfs een hele knoop. Ook Zoeterwoude en Voorschoten moeten slikken. De Churchill Avenue blijft wenkend perspectief, maar wel met aanzienlijk hogere kosten en een zeer gecompliceerde aanleg. Biedt de gewaardeerde  brief van de Minister met een aardig  (extra) budget voor het hele gebied niet een aanknopingspunt voor nu eerst opplussen tbv een goede infra en straks een goed OV? Het oude GS buigt zich morgen over deze kwestie, dan komt het nieuwe GS en naw begin september PS over het tracébesluit.

Tussendoor rondjes gemeentes en het algemene publiek. Voor scheidend gedeputeerde Asje van Dijk moeten het bijzondere weken zijn zo op de valreep van de RR. Hij krijgt terecht een dinerbon voor een Beukenhof sessie, dit keer met partner en zonder 6 gemeentes en andere overheden. De rest van de maandag is goed gevuld: veiligheidsoverleg, secretaris, griffier, driehoek, extra B&W, ambulancedirectie.

Einde middag kan ik  eindelijk weer eens Haarlem aandoen voor de Toneelschuur. Ook hier bezuinigen troef, voor Haarlem meer dan 30 miljoen voor een periode van 8 jaar.

Op tijd terug voor de raad, om te beginnen lancering Burgernet, opvolger SMS alert en een veelbelovend instrument van burgerparticipatie. In de Raad heb ik door de onderwerpen veel het woord en de combi met opkomende verkoudheid en een schorre stem blijft de hele verdere week me parten spelen.

Het BP Kerkehout komt erdoor. Wel weer een mijlpaal dit plan waar hard aan is gewerkt door velen. De problematiek van de Diep wordt toekomstgericht  en constructief raadsbreed behandeld.

Groencompensatieplan Ambassade nog even aangehouden gezien nieuwe brief eigenaar Bloemendaal. Ik zal antwoord aan hem en de Raad uitzetten. Iets na elf uur stopt de Raad stipt op tijd.

Dinsdag

Slechte nacht want hoesten en proesten. Dinsdag alle hens aan dek om B&W en stuurgroep Voorschoten goed te doorstaan. Lukt. Periodiek Overleg met hoofd personeel Annemieke Pelt met twee burgemeesters, secretarissen en Marc van Dijk. Gaat om talenten die misschien ook weer niet zo mogen heten, maar ook om zorgdossiers.

Terug in Wassenaar varia, brieven, mails, telefoons, rondje naar huis en dan de haardvuurgroep over de bestuurskracht van Wassenaar. Ook hier de bekende discussie over schaal en maat, identiteit, prestaties en verwachtingen. Twee nieuwkomers in de groep. Ik eclipseer voor een vraaggesprek met Radio Midvliet over Burgernet. Thuis eten en dan naar de Protestantenbond, om de hoek op de Kerkdam. Ik woon het eerste, formele deel bij van de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Wassenaar waarbij afscheid wordt genomen van  bestuursleden mw  Ninke Kast (27 jaar lid) en Albert Niphuis (12 jaar). Ik reik als beschermheer van de Vereniging bloemen uit en de oorkonde van het erelidmaatschap aan de altijd actieve en betrokken (Kerkehout !) Albert Niphuis. Half tien thuis en in bed naar de film Sneakers met Robert Redford cs gekeken. Leuk en ontspannend. Haal het einde echter niet..

Woensdag

Woensdag een zeer Haagse regiodag met veel harde gevechten maar ook goede strijd over brandweer (begroting Veiligheidsregio), politie (sterkte en verdeelsystemen met het zicht op de fusie met onze noorderburen en de "krimp" operatie van Minister Opstelten ). Er worden flinke statements afgelegd maar het hart voor de veiligheid in de regio klopt warm, en ook blijkt hoe lastig het is om zonder meer makkelijk een 10% norm voor bezuinigingen weg te zetten zeker in een organisatie in transitie. Volgende week vervolgd.

Rommelige lunch, want burgemeesters praten meer dan ze luisteren. Zal wel beroepsdeformatie zijn. In de middag Haaglanden DB, ook al over de begroting, maar ook over Europa en over de opvolging van secretaris Bram Harkes. Op de Paauw snel door de tekst van een gemeenschappelijk concept persbericht over de RR heen, om vele redenen haalt het de eindstreep niet. Gelegenheid tot het geven van meningen komt er nog en de Wassenaarse positie is niet onder de korenmaat gebleven.

In het Ruime Sop afscheid van politie kantinebaas Henk Vermeulen na 35 jaar politie en 40 jaar overheid. Na een privé afspraak in de buurt naar Den Haag voor een glaasje met de nieuw voorgedragen burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Aardige vent en de laatste jaren her en der getroffen. We spreken over de dos en don'ts en de tricks en tips van het vak. Om 19.00 uur de laatste zitting van de Werkgroep Gekwalificeerde Meerderheid (in het AB) Haaglanden. Ondanks een creatief voorstel met een dubbele sleutel (kleiner AB en QMV)haalt het niet de eindstreep: Den Haag wil niet en dat is voorlopig einde oefening. Maar wie weet straks met Rotterdam een tweede kans. Het AB is nogal uneventful  en snel voorbij. Ik hoef de financiële voorstellen niet toe te lichten want er zijn geen vragen. Nu kan ik de meerjarenbegroting gaan bijstellen na de DB discussie. Om half tien nog een uurtje Paauw voor lopende zaken die vandaag bleven liggen. Een iets betere nacht.

Donderdag

Donderdag op de fiets naar Den Haag, Muzenstraat voor een college en oefeningen met cursisten/abtenaren over politiek bestuurlijke gevoeligheden. Op de Paauw achtereenvolgens de griffier, de Haagse griffier, dossierhouder Raaphorstlaan nav dossier paden, de stapels papier en agenda besluiten, een huwelijkskandidaat, een gesprek over de toekomstige griffie, en een feestelijke uitreiking om 19.00 uur van de eerste ster van het hoofdbedrijfschap Detailhandel voor het Wassenaarse Keurmerk Veilig Ondernemen. Alle partners, winkeliers, politie, brandweer, gemeente en de HBD  bijeen in onze prachtige filmzaal in de bieb. Thuis een hapje en flink aan de slag met werk. Kan mooi met een niet meer haalbare filmuitnodiging van IDFA. Ik bel thuis met een 10 jarige jongen uit Wassenaar die mij eigenhandig een brief schreef over de kaartjesactie Efteling. Op zo'n moment word ik zeer geraakt en gemotiveerd voor dit bijzondere vak.

 

Snel naar...