Gemeente Wassenaar - Week 13

Week 13

Bewogen beweging   

Vrijdag
Vroeg gesprek op vrijdag over een geplande verbouwing van een diplomatiek pand in onze gemeente. Uitdaging om de vereisten van de diplomatie (en soms uiteenlopende culturen) in overeenstemming te brengen met de regels en do's en dont's van de ruimtelijke ordening. Leg de Ruimte voor Ruimte regeling maar eens uit aan vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden. Henk de Greef en ik, begeleid door Martin Mulder, buigen ons over dossier en tekeningen en geven de architect weer huiswerk mee. Lokale driehoek, de laatste alweer van de kwieke officier van Justitie. Onderwerpen van Oud en Nieuw evaluatie via woning- en autoinbraken tot de nasleep van het grote ongeval twee jaar terug. Ook nieuwe wet- en regelgeving en capaciteit en prioriteit van het OM. Ik maak het blog half af en werk veel telefoons en mails af om met bus 44 naar Voorschoten te gaan. Daar de trein naar Groningen via Den Haag, onderweg veel telefoons en mails. De Stichting Hoogvliegers is helaas nog niet rond met de vliegvergunning voor de heli's zaterdag. Vergt weer veel hands-on assistentie. Om klokslag 15.14 uur in Groningen en via een leuke wandeling door de binnenstad naar het Prins Claus Conservatorium voor de jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht. Daarna een diner pensant met de Commissaris van de Koningin  en vertegenwoordigers van het Noordelijke bedrijfsleven en de Hanzehogeschool, voorzitter Henk Pijlman. Thema de toekomst van deze bijzondere opleiding. Ik kan voor de laatste trein van kwart voor tien nog de helft meemaken van het concert van de blazers van de school in de fraaie Martinikerk. Wat een orgel daar, toccata en fuga in d moll van Bach klinkt overweldigend. Wel laat thuis.

Zaterdag
Zaterdag de Hoogvliegers. Jeroen Engelkes, Bert Ooms en veel vrijwilligers hebben iets heel moois neergezet. Kinderen die veel tekort komen hebben inderdaad de dag van hun leven. Hulde voor dit initiatief dat vele malen per jaar in ons land plaats vindt. Ik spreek een kort welkomstwoord met de Secretaris Generaal van VWS, Van Maanen, dorpsgenoot. Op die bureaucratie bij de vergunning komen we wel terug.

Ik laat de Comeniusherdenking in Naarden lopen, er is thuis nog veel te doen in verband met het optreden van Porgy Franssen met Novecento in onze woonkamer. Veel gasten genieten van deze bijzondere acteur. Om twaalf uur is de laatste bezoeker weg en ga ik nog met veiligheidsambtenaar Eric Klein Breteler een paar cafés en een eenmalig dance event in het dorp langs. De Diep krijgt met alle publiciteit  over zwerfvuil, overlast etc veel aandacht. De uitbater verwelkomt ons, hij is ook niet blij met dit negatieve beeld. De mensen in de rij gedragen zich keurig. Lastig dilemma, want de kroeg loopt goed en daardoor komt er veel goedwillend en minder goedwillend bezoek op af, de plek is in trek en kan maar een beperkt aantal bezoekers herbergen. Twee uur thuis en dat is met de zomertijd lastig.

Zondag
Immers vroeg op om vanuit Den Haag met de trein van 10.20 uur naar de TEFAF te gaan, met een goede Haagse vriend. Leuk om te doen, bijpraten en daar veel zien. Onderweg veel lezen. Om acht uur thuis, dan de laatste stukken en kranten.

Maandag
Maandag kleine staf voor de weekplanning. De auto wordt inmiddels gelukkig van hands free voorzien, en ja de KIA bevalt.  Veiligheidsoverleg, uiteraard veel over café Diep, maar ook over vergunningskwesties en bommen en granaten. Loek Hogeboom kondigt zijn vertrek weer aan, gaat snel, al per 1 mei. We zullen deze sympathieke en solide politieman zeer missen. Overleg met de griffier en een extra B&W in verband met de Carrousel vanavond. De secretaris is in België voor een feestweekeinde. Ik bereid me voor op de onderwerpen Valkenburg en het Groencompensatieplan, beide zijn goed voorbereid, de één door een presentatie van Hans van Son en "inhuurling" uit Katwijk, Voigt, de tweede door zeer degelijke stukken. Met beide onderwerpen gaat het goed, alleen lukt het ons kennelijk niet helemaal over te brengen dat ook het college pas sinds kort weer aan de bestuurlijke tafel zit rond Valkenburg. Het is van belang dat we daar ook aan blijven zitten. In de middag nog een p.o. bedrijfsvoering met Els Mohle, voorgesprek over de lancering van Burgernet op maandag 11 april a.s. om 19.30 uur en een heel aardig bezoek met mijn broer, hoogleraar aan de UvA, aan de Braziliaanse Ambassadeur, buurman van onze Paauw. Onderwerp: de inheemse bevolking van Brazilië en met name de Kapayo's. 's Avonds loop ik een uur binnen bij de CdK Jan Franssen die in de Warenar een stevig betoog neerzet over maat en schaal van gemeentes. Lastig in te voelen hoe zijn glasheldere betoog valt bij het gehoor dat mogelijk anders denkt over deze kwestie. Henk de Greef trekt bekwaam bestemmingsplan Kerkehout door de Carrousel.

Dinsdag
Dinsdag vroeg college, onder meer over het maatschappelijk verzamelgebouw, nu overleg met betrokkenen. Met Voorschoten is er veel te bespreken bij de lunch van de twee colleges. Fotosessie rond de IOR's (Inspecteurs Openbare Ruimte) en hun glanzende nieuwe pakken, Sylvia Mol over het opknappen van de Paauw met klein onderhoud en schadeherstel. In Amsterdam Jan Vrijman Fonds, Concerto en de Nieuwe Kerk. Het vertrek van Ernst Veen daar zal een leegte achterlaten.

Woensdag
Woensdag een wandeling en gesprek met buurtbewoners rond Den Deijl, geïnspireerd door de problematiek van bezoekers van het dichtbijgelegen café Diep. Altijd lastig: waar houdt wiens verantwoordelijkheid op en waar begint die? Van ouders via scholen tot de uitbater, politie en gemeente. Het wordt een goed en indringend gesprek met enkele betrokkenen die het, en dat is zeer begrijpelijk, zat zijn om in het weekeind overlast te ondervinden. Op 16 april 's avonds gaan we met fractievoorzitters op de fiets ons ter plekke weer oriënteren. Ook nu vergezellen raadsleden van D66, WWW, PVDA en Democratische Liberalen ons. Jammer dat door communicatiestoornissen politie noch uitbater aanwezig zijn. Dat wordt komende zaterdag goedgemaakt weten we inmiddels.

Uur stukken afdoen en bijpraten met wethouders en dan naar Den haag, lunch met oud fractievoorlichtster Mieke Pennock, nu bij van Hessen en Winkelman de P.A. Twee uur DB Stadsgewest Haaglanden, met weer veel ruimtelijke ordening en vervoers onderwerpen. Ik maak opmerkingen over de dienstregeling van de bus en vraag aandacht voor "ons" busje 44. De opvolging van secretaris Bram Harkes komt  ook aan de orde, evenals de bewegingen rond de metropoolregio met Rotterdam dat nu op alle agenda's van de negen raden komt en waarover we komende week weer stappen hopen te zetten. De lang verwachte brief van  Minister Donner is er echter nog niet.  Op de fiets naar Wassenaar passeer ik de plek, thuis, waar van de zojuist overleden Ben Pauw afscheid kan worden genomen. Een man die zijn stempel op de Public Affairs in Nederland zette en die het vak op de kaart heeft gezet. Daarnaast een aimabel en deskundig man, een groot verlies. Hij had ook veel attaches met ons Wassenaar. Ik doe mijn droeve plicht en betuig respect aan een bijzondere Haagse insider. Rond half zes fiets ik Duinrell binnen waar de afscheidsborrel van het COA nog net gaande is. Een goed idee het net afgelopen seizoen zo te markeren. Het is per saldo een goede operatie geweest stellen we met zijn allen vast. Dank aan de Duinrell leiding, het COA, Vluchtelingenwerk en vele andere betrokkenen. Goed dat de gemeente Wassenaar die zich van zijn gastvrije kant liet zien. 's Avonds spreek ik met een raadslid op mijn werkkamer, onder meer over de verhoudingen in de Raad en die met het college. We stippen de sturingsfilosofie raad-college aan, en de vraag hoe een raad adequaat kaders kan stellen en controleren. Een boeiend debat dat we moeten voortzetten. Om 8 uur koken Marleen en ik samen een snelle hap, geen ideaal model twee kapiteins op een schip maar het is wel lekker...

Donderdag
Donderdag Tiny van der Feltz van de Winkeliersvereniging over Koninginnedag. Gesprek met Hans van Son, ambtelijk adviseur, over een paar laatste losse eindjes met het Groencompensatieplan en tuincentrum Bloemendaal. Ik bel Buitenlandse Zaken om zaken te verifiëren. Om elf uur een inspirerend bezoek aan een bijzonder 60 jaar getrouwd stel in de Van Calcarlaan. Lunch en gesprek met redacteur Kunstbeeld, Roos van Put. Stukken wegwerken, waaronder brieven van het Cuypersgenootschap  en vragen van D66 over de huisstijl. Ook een WOB zaak. In Den Haag thee met een oud medewerkster, nu actief bij D66 Voorschoten, waarna bestuur van CODART in het Rijksarchief. Daarna een glaasje in een Haags etablissement met een raadslid. Half acht thuis, waarna voor het eerst in tijden achterover op de bank naar een tranentrekkende maar mooie film Harvey's Last Chance, gekeken. Dustin Hoffman en Emma Thompson redden de film met een wat stereotiepe plot. Alles komt natuurlijk goed. Dat geldt minder voor de briljante Britse politicus Oswald Mosley. Op DVD zien we hem van de Conservatieve partij via Labour naar de Britse fascisten in de jaren 30 gaan. Tragisch maar boeiend. Mijn zoon uit Luxemburg belt op, net terug in Thailand, vakantieplannen voor de Oost- en Westkust van de VS met zijn Poolse vriendin. Op TV Libië, Egypte, Tunesië, Ivoorkust. Een kleine wereld.

Snel naar...