Gemeente Wassenaar - week 12 Lenteoffensief

week 12 Lenteoffensief

Vrijdag vroeg blijkt de auto ("het wrak") het definitief begeven te hebben, dat wordt slepen en einde van de middag op een andere manier naar de garage voor de opvolger. Ook op de fiets naar Voorschoten, wel zo lekker met dit weer. Om half tien Camille Michel met collega uit Midden Delfland over het Meerjaren Strategisch Plan voor de inzet en verdeling van financiële, personele en materiële middelen over het korps Haaglanden van de brandweer. Er zijn nog wel hobbels bij Delft/Rijswijk, die al een gezamenlijk  korps hebben sinds enkele jaren.

 

Telefoontje met VNG hoofddirecteur Ralph Pans over een VNG vacature. Kennismaking met Haaglanden ambtenaren cultuur en onze lokale mensen vanuit bibliotheek en de organisatie. Onderwerp: hoe kunnen Haaglanden, provincie en gemeente samenwerken bij gerichte cultuurprojecten, bijv gericht op participatie van ouderen.

 

Met Henk de Greef naar de Kieviet voor een workshop over de toekomst van Duindigt. Nuttig en verhelderend. Er moet nu eens helderheid komen over de toekomst van dit kwetsbare,  mooie maar verrommelde gebied. Wij hebben als gemeente heldere uitgangspunten, nu zien wat daar mogelijk is binnen die kaders in een open gesprek. Riek Bakker zit op haar bekende wijze dynamisch voor. Alle betrokken partijen zitten aan tafel, ook Den Haag. Komende week bestuurlijk overleg met B&W Den Haag, komt heel goed uit dus.

 

Op de Paauw alles wegwerken en dan aan de "high tea" met de Wassenaarse ambassadeurs. Een goede opkomst met 18 vertegenwoordigers van de in Wassenaar gevestigde ambassades/residenties. Gesprek over de verkiezingen van 2 maart en allerlei lokale (verkeers/veiligheids) zaken.  Toch wel bijzonder om in een ruimte de VS (plv ambassadeur), Iran, China en nog zo wat landen bijeen te hebben. De wereldvrede brengen we niet tot stand, maar wie weet wat onderling begrip. Opvallend is weer de interesse in het fenomeen "Wilders".

 

Eind van de middag is het afscheid nemen van de Mitsubishi en het ophalen van de KIA. Met enig kunst en vliegwerk wordt de verzekering ook nog omgezet. 's Avonds vrienden uit Amstelveen te eten, uit de wereld van journalistiek en farmacie. Na veel weken campagne en druk, druk, druk fijn om weer eens thuis mensen te hebben.

 

Zaterdag

 

Zaterdag  rijden Marleen en ik met het oog op M's naderende verjaardag naar Amsterdam om in het beroemde centrumgebied van de 9 straatjes in de Herenstraat  te slagen voor enkele sieraden. De winkel gaat pas om 11 uur open dus eerst koffie buiten aan een gracht. Wat een weelde. Terug in Wassenaar blijken de maaltijden van Tafeltje Dekje (we doen mee aan Nederland Doet Mee) in het van Ommerenhuis door een misverstand door een ander te zijn meegenomen. Mijn chauffeur de heer Dundas is wat verbouwereerd, en ik ook. Nu ja, de intenties waren goed. We doen na de zaterdagse bagel boodschappen in het dorp.

 

Om een uur of vier ga ik naar de naborrel in de Lakenhal voor de grote Lucas van Leyden opening. HM is al op de terugweg van de officiële opening constateer ik als ik drie AA auto's voor mij langs zie flitsen bij het Rozenplein. Ik tref in de mooie voorhal van het museum nog genoeg bekenden, dus na een bezichtiging aan een glaasje met collegae Lenferink en Wienen en minister Melanie Schulz, die op vele manieren aan Leiden en ook aan de Lakenhal is verbonden. Een van de onderwerpen, de Rijnland route, laat zich raden. Klasse overigens deze expositie, samenwerking met het Rijksmuseum. Een van de samenstellers, conservator aldaar, toont zich zeer verontrust over de bezuinigingen op cultuur. Hij is op weg naar de jaarvergadering van CODART, de beroepsvereniging van conservatoren Vlaamse en Hollandse oude meesters, die ik als bestuurslid helaas moet laten lopen: verjaardag thuis gaat voor.

 

's Avonds krijgt Marleen een kleine groep (jonge)campagnemedewerkers te eten als dank voor de ondersteuning. Ik eet mee, maar ga er anderhalf uur tussenuit voor het concert van het Wassenaars Kamerkoor in de Paauw, lekker dichtbij. Ik hoor behalve mooie zangstemmen ook gemopper op het uitfaseren van de subsidie.

 

Zondag

 

Zondag sport en overdag verjaarsbezoek. 's Avonds gaan we spontaan met Haagse vrienden eten in Moca in het dorp.

 

Maandag

 

Maandag kleine staf en veel gedoe met de gemeentelijke mobielen. De omzetting naar Vodafone is lastig, nog los van de later gebleken kwetsbaarheid voor afluisteren van de voice mail. Niet iedere vooruitgang of wijziging is een echte vooruitgang (grrr..). Kleine staf, p.o. met secretaris, griffier en driehoek. De mailtjes vliegen weer om de maandagse oren.

 

Mondelinge vragen en allerlei agenda en tijdskwesties vanuit de Raad. Hoort bij een maandagse raad of carrousel.  Ik vergezel na de extra maandagse B&W wethouder Sanders  naar een niet zo vrolijk overleg met de strandtenthouders, ze hebben een huurverhoging te incasseren die nog even moet indalen. Deels zijn het aanpassingen vanwege de m2's , deels is er een slag naar marktconformiteit. En dat is een begrip waar veel over kan worden gesproken. Vanuit mijn werkkamer zie ik dat er nog lang wordt nagepraat..Mevrouw Onderdewijngaard van wie ik de naam tegenkwam in het Liszt bulletin blijkt een oude getrouwe Wassenaarse die vroeger veel heeft gespeeld ook in de Paauw. Ze is echt een Liszt kenner en suggereert ook in de Paauw aandacht aan het Liszt jaar te geven. Dat leggen Jos Huijzer en ik te bestemder plekke neer.

 

Carolien de Groot van de Stichting Jeugd en Samenleving Leiden en ik praten over het reilen en zeilen van de Stichting en de activiteiten voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, bij. De raad na een kleine hap thuis is weer ietwat geprikkeld. Bij het cultureel erfgoed verloopt de presentatie goed, bij Voorschoten (samenwerking) minder omdat eerst een procedure debat ontvlamt. Ik probeer helder te maken dat een bestuurlijke fusie thans niet aan de orde is maar dat samenwerken om een aantal redenen geboden is. De raad wil daar (ook) cijfers voor, en die zullen we geven. Interessant is de vraag ook bij dit onderwerp of en wanneer woorden goed genoeg zijn en/of wanneer cijfers onontbeerlijk. Heeft ook iets te maken met vertrouwen en verhoudingen, een onderwerp dat later bij de takendiscussie stuurgroep terugkomt. In de formele Raad wordt Ankie Erwich geïnstalleerd en het Johannahuis doorgehamerd.

 

 

Dinsdag

 

Dinsdag een vroege koffie over het onderwerp strand (accommodatie). B&W, daarna lunch met B&W  Den Haag. Het is een stralende dag dus we beginnen met een drankje op het bordes. Met goede broodjes lopen we veel (grens)kwesties door. Jammer dat Dienke (vakantie) en Henk (privé) er niet bij kunnen zijn. Met Laura van Deelen, oud collega en inwoonster van het dorp, bijpraten. Zo ook met scheidend Statenlid Wybrand Dijkstra die heel netjes op "afscheidsaudientie" komt. Kom daar maar eens om die keurige vormen. Met het bestuur van de Stichting Vrienden van het Brandweermuseum spreken we over aanpassingen van de statuten en de financiële situatie . Ik werk nog een half uur papier weg en verkleed me welgemoed in wit hemd en voorschoot (in het jargon "slof") voor het alweer tweede galadiner van en voor Parnassia. Met een sterrenkok in de keuken serveert deze voor onze regio zo belangrijke instelling een bijzonder diner in een voor de meeste bezoekers bijzondere en feestelijke ambiance van de raadzaal van de Paauw. Door mooie muziek begeleid serveren Marc, Fred en ik, vanuit B&W, met afruimen en opruimen erbij. Leuk en dankbaar dit te doen.

 

Woensdag

 

Woensdag regionaal college met zorgelijke voorspellingen over de politiesterkte, en die blijken daags erna uit te komen. Haaglanden wordt als het ware gestraft voor goed beleid en investeren in operationele sterkte. In het college steggelen we natuurlijk ook over onze interne verdeling en prio's, waarbij iedereen natuurlijk een beetje gelijk heeft. Alleen, krimp verdelen is pijnlijker dan groei.. Het Korps presteert zonder meer goed al zijn er zorgen mede nav het Jaarverslag over de woning(en auto-)inbraken Ook over de brandweer enig gesteggel, mensen en middelen eerlijk verdelen is niet eenvoudig. De lunchbijeenkomst met de collegae is o.m. hieraan gewijd maar ook aan de wederwaardigheden van collega Jacques vd Tak, die kandidaat CDA partijvoorzitter is.

 

Twee uur de Paauw en dan naar het Provinciehuis waar de Rijnland Route weer op de agenda staat. Ik vervang verkeerswethouder Dienke Dekker tussen de gedeputeerde, de verkeerswethouders en veel heren van Rijkswaterstaat , provincies en verkeerskundige bureaus. De MER over de Churchill avenue is bijna klaar en ligt op hoofdlijnen voor. We naderen de ontknoping. Hoe krijgen we een echt fatsoenlijke en verkeersoplossende route met het beschikbare budget? Of moet en zal daar nog een plus op gaan? Rond zessen wandel ik nog even binnen bij een informeel samenzijn van en met nieuwe statenleden. Her en der vang ik wat op van de stand der dingen over de informatiepoging van oud collega Bruno Bruins. Na drie weken is men nog niet echt klaar met de vraag "wie doet het met wie". De inhoud komt pas daarna. Apart vak die politiek. Zeven uur thuis en zowaar een avondje op de bank en aan de mail.  Steeds meer wordt ook buiten kantooruren op die manier afgedaan tot en met ingewikkelde zaken mbt decoraties waar soms andere departementen bij betrokken zijn. De korte en informele lijnen met de beslissers daar helpen dan wel, zo ook met de komende activiteit van de Stichting Hoogvliegers die nog geen toestemming hebben voor de vluchten met zieke kinderen met heli's zaterdag a.s.

Ambtelijke toestemming vraagt (soms) commitment en actie van een Minister of Stas of andere hoogmogenden. Dankbaar werk  dat je scherp en aan de bal  houdt.

 

Donderdag

 

Donderdag loop ik op 3 minuten wethouder Fred Sanders mis bij een foto shoot van onze trotse IOR's in hun mooie nieuwe uniformen. Gaan we overdoen. Ik zie wel de blauwe pakken en petjes van Louis Potiek en de zijnen. Puntgaaf ! Kop koffie met raadslid Antoon Claassen om even met benen op tafel bij te praten. Gaat uiteraard ook over Avalex dat met geluidhinder N44 en de problematiek van de Diep op de raadsagenda van maandag stond bij de mondelinge vragen.

 

Ik ontvang een lesje Twitterkunde met het oog op de start op D day komende week. Met Jos Huijzer loop ik 15 cultuurpunten door. Daarna naar een zonovergoten Den Haag waar in Des Indes Tunesië (inwoner Wassenaar) recipieert. Het kopen en op een bank buiten opeten van een Haags broodje bezorgt een lekker spijbelgevoel van 10 minuten. Ik presideer over de tekenceremonie van de gemeente met de American School (of Wassenaar) en de wielervereniging Olympia over  Ter Weer.

 

 

Weer een stap in de goede richting, wat een mooi project is dit toch. Henk de Greef kan terecht weer een glimlach  op zijn gezicht toveren, zo ook de heren van ASH en Olympia.  Een stukje slagroomtaart vult het broodje aan. Daarna naar Amsterdam voor de NCDO, maar ook veel telefoon rond Wassenaarse zaken. Om half zeven punctueel terug en klaar voor de Stuurgroep Takendiscussie waar coach Peter vd Wel de leden een goede spiegel voorhoudt. Indringend en leerzaam. Nu de vraag wat doen we eraan. Food for thought maar ook voor actie. Ik praat na met enkele raadsleden en later de ambtelijke staf. Om 9 uur naar huis, de resterende halve avond is snel voorbij, en de wereldreis naar Groningen wacht morgen.

Snel naar...